OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN PER BUSINESS UNIT

De Business Unit Staal en staalbewerking heeft alles onder één dak: een ruime voorraad plaatstaal en (Holland) profielen in diverse kwaliteiten, afmetingen en dikten, specialistische snijcapaciteiten (autogeen, plasma en laser), technische staalbewerkingen zoals het aanbrengen van laskanten, verjongingen en vervormen van staal en een eigen staalconserveringslijn. Hierdoor kunnen complete scheepsbouwpakketten worden aangeboden.

Flyshooter in aanbouw

“Uitdagende investering in capaciteit: mens en machine.

Terugblik

De Business Unit Staal en staalbewerking heeft een omzetstijging gerealiseerd ten opzichte van 2017. Er zijn relatief veel personele wisselingen geweest met negatieve invloed op de operationele processen waardoor de resultaten achterblijven op de verwachtingen en de bruto marge met 2,1%-punt is gedaald. De gewenste uitbreiding van de capaciteit laat nog op zich wachten doordat de leverancier van de aangekochte snijmachine met cassettesysteem zijn verplichtingen niet is nagekomen. Totdat dit probleem is opgelost blijven de operationele processen hier last van ondervinden. Desondanks wordt de integratie van de Business Unit Staal en staalbewerking verder vorm gegeven hetgeen zorgt voor een betere interne samenwerking, versterkt door het nieuwe management in 2019.

Vooruitblik

De Nederlandse scheepsbouwsector ontwikkelt zich positief maar blijft met een beperkt aantal spelers nog broos, waardoor gepaste terughoudendheid op zijn plaats is. De prijsontwikkeling van het staal is licht stijgend geweest. Een duidelijke tendens is in 2019 nog niet zichtbaar als gevolg van enerzijds de blijvend bestaande overcapaciteit in met name de Aziatische markt en anderzijds de gestegen ijzerertsprijzen als gevolg van een dambreuk in Brazilië. Al dan niet opgelegde importheffingen verstoren de internationale markt waardoor veel partijen voorzichtig opereren.

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN PER BUSINESS UNIT

De Business Unit Staal en staalbewerking heeft alles onder één dak: een ruime voorraad plaatstaal en (Holland) profielen in diverse kwaliteiten, afmetingen en dikten, specialistische snijcapaciteiten (autogeen, plasma en laser), technische staalbewerkingen zoals het aanbrengen van laskanten, verjongingen en vervormen van staal en een eigen staalconserveringslijn. Hierdoor kunnen complete scheepsbouwpakketten worden aangeboden.

Flyshooter in aanbouw

“Uitdagende investering in capaciteit: mens en machine.

Terugblik

De Business Unit Staal en staalbewerking heeft een omzetstijging gerealiseerd ten opzichte van 2017. Er zijn relatief veel personele wisselingen geweest met negatieve invloed op de operationele processen waardoor de resultaten achterblijven op de verwachtingen en de bruto marge met 2,1%-punt is gedaald. De gewenste uitbreiding van de capaciteit laat nog op zich wachten doordat de leverancier van de aangekochte snijmachine met cassettesysteem zijn verplichtingen niet is nagekomen. Totdat dit probleem is opgelost blijven de operationele processen hier last van ondervinden. Desondanks wordt de integratie van de Business Unit Staal en staalbewerking verder vorm gegeven hetgeen zorgt voor een betere interne samenwerking, versterkt door het nieuwe management in 2019.

Vooruitblik

De Nederlandse scheepsbouwsector ontwikkelt zich positief maar blijft met een beperkt aantal spelers nog broos, waardoor gepaste terughoudendheid op zijn plaats is. De prijsontwikkeling van het staal is licht stijgend geweest. Een duidelijke tendens is in 2019 nog niet zichtbaar als gevolg van enerzijds de blijvend bestaande overcapaciteit in met name de Aziatische markt en anderzijds de gestegen ijzerertsprijzen als gevolg van een dambreuk in Brazilië. Al dan niet opgelegde importheffingen verstoren de internationale markt waardoor veel partijen voorzichtig opereren.