De Business Unit Zinkrecycling recyclet zinkassen, zinkschroot en andere zinkhoudende materialen van en voor de zinkverwerkende industrie. Het gerecyclede zinkmetaal wordt hergebruikt bij thermisch verzinken, messingproductie, zinkraffinage en de productie van zinkoxide, zinkpoeders en zinkchemicaliën.

Terugblik

Hoewel het ten opzichte van 2017 lagere financiële resultaat van de Business Unit Zinkrecycling in sterke mate beïnvloed is door de dalende zinkprijs, heeft deze Business Unit goed gepresteerd. In 2018 is na eerst nog een stijging in het eerste kwartaal de zinkprijs ongeveer 30% gedaald. Deze dalende zinkprijs heeft een rechtstreeks effect op de omzet en kostprijs van Rezinal. De omzet is gedaald en de bruto marge is bijna gehalveerd. Dit is geen verrassende ontwikkeling omdat in vergelijking met het excessieve jaar 2017 een daling van de marge werd verwacht.

Gemiddelde prijs per ton zink in 2018

“Zinkprijsontwikkeling is ‘key’ op zowel de inkoop als verkoopmarkt.

Vooruitblik

Operationeel gezien heeft Rezinal een goed jaar gehad ondanks een verminderd aanbod van grondstoffen. Bij een dalende zinkprijs wordt met name het oud zink door de schroothandel achtergehouden in afwachting van stijgende marktprijzen. Het is voor Rezinal de uitdaging op het juiste moment grondstoffen in te kopen waarbij productiestilstand moet worden voorkomen. Rekening houdend met de zinkprijsontwikkeling en de economische voorraadpositie maakt Rezinal gebruik van strategische hedge contracten om het risico in de prijsfluctuaties deels af te dekken.

De Business Unit Zinkrecycling recyclet zinkassen, zinkschroot en andere zinkhoudende materialen van en voor de zinkverwerkende industrie. Het gerecyclede zinkmetaal wordt hergebruikt bij thermisch verzinken, messingproductie, zinkraffinage en de productie van zinkoxide, zinkpoeders en zinkchemicaliën.

Terugblik

Hoewel het ten opzichte van 2017 lagere financiële resultaat van de Business Unit Zinkrecycling in sterke mate beïnvloed is door de dalende zinkprijs, heeft deze Business Unit goed gepresteerd. In 2018 is na eerst nog een stijging in het eerste kwartaal de zinkprijs ongeveer 30% gedaald. Deze dalende zinkprijs heeft een rechtstreeks effect op de omzet en kostprijs van Rezinal. De omzet is gedaald en de bruto marge is bijna gehalveerd. Dit is geen verrassende ontwikkeling omdat in vergelijking met het excessieve jaar 2017 een daling van de marge werd verwacht.

Gemiddelde prijs per ton zink in 2018

“Zinkprijsontwikkeling is ‘key’ op zowel de inkoop als verkoopmarkt.

Vooruitblik

Operationeel gezien heeft Rezinal een goed jaar gehad ondanks een verminderd aanbod van grondstoffen. Bij een dalende zinkprijs wordt met name het oud zink door de schroothandel achtergehouden in afwachting van stijgende marktprijzen. Het is voor Rezinal de uitdaging op het juiste moment grondstoffen in te kopen waarbij productiestilstand moet worden voorkomen. Rekening houdend met de zinkprijsontwikkeling en de economische voorraadpositie maakt Rezinal gebruik van strategische hedge contracten om het risico in de prijsfluctuaties deels af te dekken.