Financieel

De omzet over 2018 is € 194,2 miljoen en is ten opzichte van 2017 (€ 193,9 miljoen) gestegen met 0,1% waarbij alle Business Units met uitzondering van de Business Unit Zinkrecycling, een omzetstijging laten zien. De lagere omzet bij Business Unit Zinkrecycling wordt verklaard door het rechtstreeks effect van de gedaalde zinkprijs. De Business Unit Strekmetaal laat wederom een sterke omzetgroei zien ten opzichte van het voorgaande jaar die met name wordt veroorzaakt door een forse groei in het marktsegment architectuur.

Omzetontwikkeling 2014 - 2018

Ook de Business Unit Staal en staalbewerking laat een omzetstijging zien waar de volumes zich positief ontwikkelen met name door de verkoop van scheepsbouwpakketten. De Business Unit Oppervlaktebehandeling lift mee op de economische ontwikkelingen, waardoor de productievolumes hoger zijn en de omzet is gestegen.

De bruto marge over 2018 is 14,9% en ligt 3,6%-punt lager dan over 2017. De margedaling is voor een groot deel te verklaren door de dalende zinkprijs bij de Business Unit Zinkrecycling maar ook bij de Business Units Roostertechnologie en Staal en staalbewerking is sprake van een margedaling. De capaciteit- en efficiencyverbeteringen zijn nog niet zichtbaar terwijl de ontwikkeling van de gestegen staalprijzen wel direct resulteren in een hogere kostprijs. Het doorrekenen van prijsstijgingen aan de klanten houdt onveranderd de aandacht van het management. De Business Units Oppervlaktebehandeling en Strekmetaal laten mede dankzij een goede strategische focus een stijging van de bruto marge zien.

Bruto omzet resultaat (in € 1.000) 2014 - 2018

Financieel

De omzet over 2018 is € 194,2 miljoen en is ten opzichte van 2017 (€ 193,9 miljoen) gestegen met 0,1% waarbij alle Business Units met uitzondering van de Business Unit Zinkrecycling, een omzetstijging laten zien. De lagere omzet bij Business Unit Zinkrecycling wordt verklaard door het rechtstreeks effect van de gedaalde zinkprijs. De Business Unit Strekmetaal laat wederom een sterke omzetgroei zien ten opzichte van het voorgaande jaar die met name wordt veroorzaakt door een forse groei in het marktsegment architectuur.

Omzetontwikkeling 2014 - 2018

Ook de Business Unit Staal en staalbewerking laat een omzetstijging zien waar de volumes zich positief ontwikkelen met name door de verkoop van scheepsbouwpakketten. De Business Unit Oppervlaktebehandeling lift mee op de economische ontwikkelingen, waardoor de productievolumes hoger zijn en de omzet is gestegen.

De bruto marge over 2018 is 14,9% en ligt 3,6%-punt lager dan over 2017. De margedaling is voor een groot deel te verklaren door de dalende zinkprijs bij de Business Unit Zinkrecycling maar ook bij de Business Units Roostertechnologie en Staal en staalbewerking is sprake van een margedaling. De capaciteit- en efficiencyverbeteringen zijn nog niet zichtbaar terwijl de ontwikkeling van de gestegen staalprijzen wel direct resulteren in een hogere kostprijs. Het doorrekenen van prijsstijgingen aan de klanten houdt onveranderd de aandacht van het management. De Business Units Oppervlaktebehandeling en Strekmetaal laten mede dankzij een goede strategische focus een stijging van de bruto marge zien.

Bruto omzet resultaat (in € 1.000) 2014 - 2018