Kasstromen (in € 1.000)

De kasstroom uit investeringsactiviteiten is met € 2,9 miljoen relatief laag (2017: € 8,6 miljoen) en wordt met name verklaard door het relatief lage investeringsniveau in het boekjaar 2018. Daar tegenover is de kasstroom uit financieringsactiviteiten met € 9,3 miljoen, € 8,2 miljoen hoger dan over 2017. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard (€ 4,4 miljoen) door de bankschuld op korte termijn, die in 2017 fors was gestegen en in 2018 als gevolg van de positieve kasstroom een dalende tendens laat zien. De totale kasstroom laat per saldo een positieve ontwikkeling zien van € 0,2 miljoen, terwijl er in 2017 door onder andere de investeringen in materieel vast actief en werkkapitaal een negatieve kasstroom van € 7,4 miljoen bestond.

De financiële positie en de operationele cashflow zijn toereikend om de activiteiten zonder aanvullende financiering voort te zetten. Roto B.V. voldoet ruimschoots aan de met de kredietinstelling afgesproken convenanten.

Uitbreiding fabriek Staco Polska

Kasstromen (in € 1.000)

De kasstroom uit investeringsactiviteiten is met € 2,9 miljoen relatief laag (2017: € 8,6 miljoen) en wordt met name verklaard door het relatief lage investeringsniveau in het boekjaar 2018. Daar tegenover is de kasstroom uit financieringsactiviteiten met € 9,3 miljoen, € 8,2 miljoen hoger dan over 2017. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard (€ 4,4 miljoen) door de bankschuld op korte termijn, die in 2017 fors was gestegen en in 2018 als gevolg van de positieve kasstroom een dalende tendens laat zien. De totale kasstroom laat per saldo een positieve ontwikkeling zien van € 0,2 miljoen, terwijl er in 2017 door onder andere de investeringen in materieel vast actief en werkkapitaal een negatieve kasstroom van € 7,4 miljoen bestond.

De financiële positie en de operationele cashflow zijn toereikend om de activiteiten zonder aanvullende financiering voort te zetten. Roto B.V. voldoet ruimschoots aan de met de kredietinstelling afgesproken convenanten.

Uitbreiding fabriek Staco Polska