Gang van zaken

Het boekjaar 2018 laat een stabiel beeld zien. De omzet van ruim € 194,2 miljoen is slechts 1% lager dan begroot en met een resultaat na belasting van € 7,6 miljoen, € 0,4 miljoen hoger dan begroot, laat de organisatie een solide prestatie zien. Een gedegen solvabiliteit van bijna 56% biedt het management ruimte om het familiebedrijf verder te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. De cashflow en financieringspositie is verbeterd na het afronden begin 2018 van enkele grotere investeringsprojecten en een overall gematigd investeringsniveau in 2018. De sterke financiële positie geeft ruimte om verder te investeren waarbij deze naar verwachting uit de eigen kredietruimte gefinancierd kunnen worden.

“Resultaat na belasting € 7,6 miljoen, dit is hoger dan begroot.

Roto B.V. begeleidt de Business Units om focus te houden op hun strategie en waar nodig de missie, visie en strategie van elke Business Unit voldoende te concretiseren. Waar voegt de Business Unit waarde toe voor haar klanten en hoe kan deze positie behouden blijven en zelfs verder worden versterkt? Vanuit een sterk gedreven uitvoerende cultuur kan winst worden behaald door meer aandacht te besteden aan strategische en tactische besluitvorming. Daarom zijn de ROTO-teams een coachingtraject begonnen, waarbij aandacht wordt besteed aan de cultuurwaarden van Roto B.V. : ondernemerschap, leiderschap, durf, betrouwbaarheid, commitment en passie.

Focus op KPI's

Het management van Roto B.V. zet verdere stappen in het creëren van herkenbaarheid van elke Business Unit. Roto B.V. zal het ingezette pad vanuit haar positie van investeringsmaatschappij verder concretiseren door meer sturing te geven op basis van de vastgestelde KPI’s. Naast financiële doelstellingen is er aandacht voor duurzaamheid, innovatie, digitalisering en HR waarbij Roto B.V. de herkenbaarheid op deze onderwerpen bij haar ondernemingen wil versterken. Het betreft een beleid dat in 2019 maar ook daarna in concrete acties wordt uitgewerkt, zowel groepsbreed als specifiek voor elke Business Unit.

Bepalend in de markten waarin de ROTO Business Units opereren zijn de prijsontwikkelingen van staal en zink. Na het boekjaar 2017 waarin met name de ontwikkeling van de zinkprijs zeer positief bijdroeg aan het gerealiseerde resultaat heeft de prijsontwikkeling in 2018 met zowel positieve als negatieve pieken een per saldo meer neutraal effect gehad op het resultaat na belastingen van € 7,6 miljoen (2017: € 10,2 miljoen). Elke Business Unit unit heeft positief bijgedragen aan het gerealiseerde resultaat. Het geconsolideerde resultaat na belastingen, dat mede positief beïnvloed is door enkele incidentele baten, is € 0,4 miljoen hoger dan begroot.

Gang van zaken

Het boekjaar 2018 laat een stabiel beeld zien. De omzet van ruim € 194,2 miljoen is slechts 1% lager dan begroot en met een resultaat na belasting van € 7,6 miljoen, € 0,4 miljoen hoger dan begroot, laat de organisatie een solide prestatie zien. Een gedegen solvabiliteit van bijna 56% biedt het management ruimte om het familiebedrijf verder te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. De cashflow en financieringspositie is verbeterd na het afronden begin 2018 van enkele grotere investeringsprojecten en een overall gematigd investeringsniveau in 2018. De sterke financiële positie geeft ruimte om verder te investeren waarbij deze naar verwachting uit de eigen kredietruimte gefinancierd kunnen worden.

“Resultaat na belasting € 7,6 miljoen, dit is hoger dan begroot.

Roto B.V. begeleidt de Business Units om focus te houden op hun strategie en waar nodig de missie, visie en strategie van elke Business Unit voldoende te concretiseren. Waar voegt de Business Unit waarde toe voor haar klanten en hoe kan deze positie behouden blijven en zelfs verder worden versterkt? Vanuit een sterk gedreven uitvoerende cultuur kan winst worden behaald door meer aandacht te besteden aan strategische en tactische besluitvorming. Daarom zijn de ROTO-teams een coachingtraject begonnen, waarbij aandacht wordt besteed aan de cultuurwaarden van Roto B.V. : ondernemerschap, leiderschap, durf, betrouwbaarheid, commitment en passie.

Focus op KPI's

Het management van Roto B.V. zet verdere stappen in het creëren van herkenbaarheid van elke Business Unit. Roto B.V. zal het ingezette pad vanuit haar positie van investeringsmaatschappij verder concretiseren door meer sturing te geven op basis van de vastgestelde KPI’s. Naast financiële doelstellingen is er aandacht voor duurzaamheid, innovatie, digitalisering en HR waarbij Roto B.V. de herkenbaarheid op deze onderwerpen bij haar ondernemingen wil versterken. Het betreft een beleid dat in 2019 maar ook daarna in concrete acties wordt uitgewerkt, zowel groepsbreed als specifiek voor elke Business Unit.

Bepalend in de markten waarin de ROTO Business Units opereren zijn de prijsontwikkelingen van staal en zink. Na het boekjaar 2017 waarin met name de ontwikkeling van de zinkprijs zeer positief bijdroeg aan het gerealiseerde resultaat heeft de prijsontwikkeling in 2018 met zowel positieve als negatieve pieken een per saldo meer neutraal effect gehad op het resultaat na belastingen van € 7,6 miljoen (2017: € 10,2 miljoen). Elke Business Unit unit heeft positief bijgedragen aan het gerealiseerde resultaat. Het geconsolideerde resultaat na belastingen, dat mede positief beïnvloed is door enkele incidentele baten, is € 0,4 miljoen hoger dan begroot.