“Resultaateffect staal- en zinkprijs op groepsresultaat in 2018 neutraal.

In het eerst kwartaal van 2018 is de zinkpijs verder gestegen. Vanaf eind maart laat de zinkprijs een forse dalende trend zien waarna vanaf juli 2018 (ondanks nog redelijke schommelingen) een meer stabiele zinkprijs ontstaat. De ontwikkeling van de zinkprijs heeft een direct tegengesteld effect op de cijfers van de Business Units Oppervlaktebehandeling en Zinkrecycling. Enerzijds heeft de dalende zinkprijsontwikkeling zijn weerslag op de kostprijs van de omzet door de lagere inkoopwaarde van het zink, terwijl anderzijds de omzet beïnvloed wordt door de ontwikkeling van de zinkprijs. De ontwikkelingen van de zinkprijs aan de London Metal Exchange worden op de voet gevolgd waarbij, uitzonderingen in geval van bijzondere prijsontwikkelingen daargelaten, een vaste inkoopstrategie wordt gevolgd.

Gemiddelde prijs per ton zink in 2018

De staalprijs laat over het gehele jaar 2018 een licht stijgende trend zien waarna in december een lichte prijsdaling plaatsvindt. De internationale markt wordt ook in 2018 nog gedomineerd door de importquota en het wel of niet continueren van de importmaatregelen in 2019. De mondiale productiecapaciteit en de importmaatregelen hebben een rechtstreekse invloed op de staalprijzen. De ontwikkeling van een licht stijgende staalprijs heeft een kostenverhogend effect voor de Business Units Staal en staalbewerking, Roostertechnologie en Strekmetaal. Deze hogere kostprijzen vertalen zich over het algemeen ook in hogere verkoopprijzen.

Bandbreedte staalprijs EU import Plate (8-40mm) in € (bron: Metal Bulletin)

In 2018 is het verkoopprijsbeleid en de bewaking van marges verder verbeterd hetgeen positief bijdraagt aan de ontwikkeling van het operationele resultaat. De uitbreiding van de productielocatie van de Business Unit Roostertechnologie in Polen is afgerond en nu wordt gewerkt aan het verbeteren van de efficiency. Het investeringsproject van de Business Unit Staal en staalbewerking zal naar verwachting in 2019 worden afgerond.

“Resultaateffect staal- en zinkprijs op groepsresultaat in 2018 neutraal.

In het eerst kwartaal van 2018 is de zinkpijs verder gestegen. Vanaf eind maart laat de zinkprijs een forse dalende trend zien waarna vanaf juli 2018 (ondanks nog redelijke schommelingen) een meer stabiele zinkprijs ontstaat. De ontwikkeling van de zinkprijs heeft een direct tegengesteld effect op de cijfers van de Business Units Oppervlaktebehandeling en Zinkrecycling. Enerzijds heeft de dalende zinkprijsontwikkeling zijn weerslag op de kostprijs van de omzet door de lagere inkoopwaarde van het zink, terwijl anderzijds de omzet beïnvloed wordt door de ontwikkeling van de zinkprijs. De ontwikkelingen van de zinkprijs aan de London Metal Exchange worden op de voet gevolgd waarbij, uitzonderingen in geval van bijzondere prijsontwikkelingen daargelaten, een vaste inkoopstrategie wordt gevolgd.

Gemiddelde prijs per ton zink in 2018

De staalprijs laat over het gehele jaar 2018 een licht stijgende trend zien waarna in december een lichte prijsdaling plaatsvindt. De internationale markt wordt ook in 2018 nog gedomineerd door de importquota en het wel of niet continueren van de importmaatregelen in 2019. De mondiale productiecapaciteit en de importmaatregelen hebben een rechtstreekse invloed op de staalprijzen. De ontwikkeling van een licht stijgende staalprijs heeft een kostenverhogend effect voor de Business Units Staal en staalbewerking, Roostertechnologie en Strekmetaal. Deze hogere kostprijzen vertalen zich over het algemeen ook in hogere verkoopprijzen.

Bandbreedte staalprijs EU import Plate (8-40mm) in € (bron: Metal Bulletin)

In 2018 is het verkoopprijsbeleid en de bewaking van marges verder verbeterd hetgeen positief bijdraagt aan de ontwikkeling van het operationele resultaat. De uitbreiding van de productielocatie van de Business Unit Roostertechnologie in Polen is afgerond en nu wordt gewerkt aan het verbeteren van de efficiency. Het investeringsproject van de Business Unit Staal en staalbewerking zal naar verwachting in 2019 worden afgerond.