ROTO B.V. UITGEEST

Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2018

Accountantsverklaring

Het in dit publicatieverslag opgenomen cijfermateriaal is ontleend aan de bij de kamer van koophandel gedeponeerde jaarverslagen. Voor een compleet beeld van de financiële verantwoording 2018 verwijzen wij naar het gedeponeerde jaarverslag 2018 van Roto B.V. waarbij door Mazars Accountants N.V. op 26 maart 2019 een goedkeurende controleverklaring is verstrekt. De accountant heeft geen werkzaamheden verricht op het in dit publicatieverslag opgenomen cijfermateriaal.

ROTO B.V. UITGEEST

Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2018

Accountantsverklaring

Het in dit publicatieverslag opgenomen cijfermateriaal is ontleend aan de bij de kamer van koophandel gedeponeerde jaarverslagen. Voor een compleet beeld van de financiële verantwoording 2018 verwijzen wij naar het gedeponeerde jaarverslag 2018 van Roto B.V. waarbij door Mazars Accountants N.V. op 26 maart 2019 een goedkeurende controleverklaring is verstrekt. De accountant heeft geen werkzaamheden verricht op het in dit publicatieverslag opgenomen cijfermateriaal.