Personeel

Het gemiddeld aantal medewerkers van ROTO is de laatste jaren toegenomen. In 2018 heeft ROTO gemiddeld 835 FTE (2017: 811 FTE). Met uitzondering van de Business Unit Zinkrecycling is het aantal medewerkers bij elke Business Unit toegenomen als gevolg van de toegenomen bedrijfsactiviteiten. Per ultimo boekjaar zijn 844 FTE (2017: 822 FTE) in dienst. De toename van het aantal medewerkers heeft zowel in Nederland als in de overige Europese landen waar ROTO actief is plaatsgevonden. Bij gelijkblijvende aard en omvang van de activiteiten zal in 2019 het aantal medewerkers niet structureel groeien of krimpen omdat de verwachte autonome groei binnen de huidige capaciteit opgevangen kan worden.

Demografische verdeling in FTE

Opleiding

Het in 2017 gestarte management development traject is in 2018 voortgezet waarbij de focus lag op de ontwikkeling van de management teams van de Business Units en de afzonderlijke operationele eenheden. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen enerzijds de verkoopactiviteiten en anderzijds de operationele activiteiten. Na een gezamenlijke kick off vond de coaching per management team plaats en was er op individueel niveau ruimte voor persoonlijke coaching. Stimulering van scholing en ontwikkeling van medewerkers blijft ook in 2019 op de agenda staan waarbij ook de in 2018 ontwikkelde e-learning toepassing voor het productiepersoneel zal worden uitgerold.

“Persoonlijke ontwikkeling is en blijft belangrijk.

ROTO Ideeënbus

De innovatieprijs voor het beste idee in 2018 werd onlangs uitgereikt aan een medewerker van Métal Déployé. Op basis van de bestaande regelingen worden innovatieve ideeën financieel beloond. In 2019 wordt innovatie opnieuw en versterkt onder de aandacht van het management van de Business Units gebracht en worden plannen op dit gebied gestimuleerd.

“Goede ideeën worden beloond.

Personeel

Het gemiddeld aantal medewerkers van ROTO is de laatste jaren toegenomen. In 2018 heeft ROTO gemiddeld 835 FTE (2017: 811 FTE). Met uitzondering van de Business Unit Zinkrecycling is het aantal medewerkers bij elke Business Unit toegenomen als gevolg van de toegenomen bedrijfsactiviteiten. Per ultimo boekjaar zijn 844 FTE (2017: 822 FTE) in dienst. De toename van het aantal medewerkers heeft zowel in Nederland als in de overige Europese landen waar ROTO actief is plaatsgevonden. Bij gelijkblijvende aard en omvang van de activiteiten zal in 2019 het aantal medewerkers niet structureel groeien of krimpen omdat de verwachte autonome groei binnen de huidige capaciteit opgevangen kan worden.

Demografische verdeling in FTE

Opleiding

Het in 2017 gestarte management development traject is in 2018 voortgezet waarbij de focus lag op de ontwikkeling van de management teams van de Business Units en de afzonderlijke operationele eenheden. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen enerzijds de verkoopactiviteiten en anderzijds de operationele activiteiten. Na een gezamenlijke kick off vond de coaching per management team plaats en was er op individueel niveau ruimte voor persoonlijke coaching. Stimulering van scholing en ontwikkeling van medewerkers blijft ook in 2019 op de agenda staan waarbij ook de in 2018 ontwikkelde e-learning toepassing voor het productiepersoneel zal worden uitgerold.

“Persoonlijke ontwikkeling is en blijft belangrijk.

ROTO Ideeënbus

De innovatieprijs voor het beste idee in 2018 werd onlangs uitgereikt aan een medewerker van Métal Déployé. Op basis van de bestaande regelingen worden innovatieve ideeën financieel beloond. In 2019 wordt innovatie opnieuw en versterkt onder de aandacht van het management van de Business Units gebracht en worden plannen op dit gebied gestimuleerd.

“Goede ideeën worden beloond.