Ziekteverzuim

Voor de in Nederland gevestigde productiebedrijven van ROTO bleek de ambitie van een verzuimcijfer onder de 4,0% vooralsnog te ambitieus. Het gewogen gemiddelde verzuimcijfer voor ROTO kwam uit op 5,6% (2017: 6,1%) waarbij wel gesteld moet worden dat in de verschillende landen de regels voor verzuim anders liggen. De verschillen tussen de landen hebben ook betrekking op de sociale wetgeving en daarmee de duur van de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever.

Het ziekteverzuimbeleid wordt onveranderd strikt opgevolgd waarbij reeds in een vroeg stadium aandacht werd besteed aan de re-integratie en arbeidsmogelijkheden van de medewerker op de langere termijn. De huidige regelgeving in Nederland geeft onvoldoende mogelijkheden en lijkt in veel gevallen helaas zelfs averechts te werken om de problematiek adequaat aan te pakken. In andere landen waar ROTO actief is blijkt dat stringentere regels en afspraken op dat gebied wel effect sorteren. De doelstelling voor het ziekteverzuim blijft 4,0% waarbij vooral de in Nederland gevestigde ROTO bedrijven een uitdaging hebben.

Safety-index

In 2018 werd nadrukkelijk extra aandacht geschonken aan het thema veiligheid door gerichte acties op de werkvloer. Elk ongeval of bijna ongeval werd aangegrepen om de procedures almede de risico-inventarisatie en – evaluatie verder aan te scherpen. De doelstelling voor de safety-index in 2018 was 12. Per ultimo 2018 kwam ROTO uit op 27 (2017: 17) doordat in totaal 38, veelal minder ernstige, ongevallen hebben plaatsgevonden.

De hogere uitkomst van de safety-index werd deels bepaald door een betere en striktere registratie en meting dan in het verleden, maar niettemin blijft verlaging van de safety-index hoge prioriteit houden. Nadrukkelijk zullen de innovatieve toepassingen gericht zijn op het verbeteren van de werkomgeving van medewerkers door het inzetten van hulpmiddelen. Het gebruik van hulpmiddelen en de ‘tone-at-the-top’ van de direct leidinggevenden ondersteund door het management zijn cruciaal om de veiligheidsdoelstellingen voor 2019 te halen. Ondanks het feit dat de ongevallen in 2018 minder ernstig waren dan in het verleden, was het aantal ongelukken met verlet nog te hoog. De aandacht blijft onverminderd gericht op het behalen van een safety-index van 0.

Safety-index

Ziekteverzuim

Voor de in Nederland gevestigde productiebedrijven van ROTO bleek de ambitie van een verzuimcijfer onder de 4,0% vooralsnog te ambitieus. Het gewogen gemiddelde verzuimcijfer voor ROTO kwam uit op 5,6% (2017: 6,1%) waarbij wel gesteld moet worden dat in de verschillende landen de regels voor verzuim anders liggen. De verschillen tussen de landen hebben ook betrekking op de sociale wetgeving en daarmee de duur van de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever.

Het ziekteverzuimbeleid wordt onveranderd strikt opgevolgd waarbij reeds in een vroeg stadium aandacht werd besteed aan de re-integratie en arbeidsmogelijkheden van de medewerker op de langere termijn. De huidige regelgeving in Nederland geeft onvoldoende mogelijkheden en lijkt in veel gevallen helaas zelfs averechts te werken om de problematiek adequaat aan te pakken. In andere landen waar ROTO actief is blijkt dat stringentere regels en afspraken op dat gebied wel effect sorteren. De doelstelling voor het ziekteverzuim blijft 4,0% waarbij vooral de in Nederland gevestigde ROTO bedrijven een uitdaging hebben.

Safety-index

In 2018 werd nadrukkelijk extra aandacht geschonken aan het thema veiligheid door gerichte acties op de werkvloer. Elk ongeval of bijna ongeval werd aangegrepen om de procedures almede de risico-inventarisatie en – evaluatie verder aan te scherpen. De doelstelling voor de safety-index in 2018 was 12. Per ultimo 2018 kwam ROTO uit op 27 (2017: 17) doordat in totaal 38, veelal minder ernstige, ongevallen hebben plaatsgevonden.

De hogere uitkomst van de safety-index werd deels bepaald door een betere en striktere registratie en meting dan in het verleden, maar niettemin blijft verlaging van de safety-index hoge prioriteit houden. Nadrukkelijk zullen de innovatieve toepassingen gericht zijn op het verbeteren van de werkomgeving van medewerkers door het inzetten van hulpmiddelen. Het gebruik van hulpmiddelen en de ‘tone-at-the-top’ van de direct leidinggevenden ondersteund door het management zijn cruciaal om de veiligheidsdoelstellingen voor 2019 te halen. Ondanks het feit dat de ongevallen in 2018 minder ernstig waren dan in het verleden, was het aantal ongelukken met verlet nog te hoog. De aandacht blijft onverminderd gericht op het behalen van een safety-index van 0.

Safety-index