Verwachte gang van zaken

Ondanks dat er nog ruimte is voor verbetering, is 2018 een mooi jaar geworden. De directie van Roto B.V. bedankt dan ook alle ROTO medewerkers die met hun inzet en betrokkenheid hieraan hebben bijgedragen.

De eerste maanden van het nieuwe jaar geven het vertrouwen dat de uitdagende begroting 2019 realiseerbaar is, mits er zich geen extreme prijsontwikkelingen voor zink- en/of staal voordoen.

“Wij zien de toekomst van het familiebedrijf met vertrouwen tegemoet.

Tom van Lindert en Ger de Kwaasteniet

Hoewel de economische ontwikkeling in Europa afvlakt, zullen de ROTO bedrijven hier in 2019 nog van profiteren omdat de ROTO bedrijven veelal aan het eind van de (bouw)keten opereren. Het zelf produceren van strekmetaal past niet langer in de strategie van ROTO. Om die reden is in 2018 de verkoop van Métal Déployé, onderdeel van de Business Unit Strekmetaal, ingezet. Deze verkoop zal naar verwachting in 2019 worden afgerond, waarbij dankzij de strategische herpositionering van Métal Déployé een goede toekomst van het bedrijf gewaarborgd is.

Het boekjaar 2019 zal in het teken staan van het ontplooien van nieuwe initiatieven. Het investeringstraject bij de Business Unit Staal en staalbewerking en een investeringsplan van de Business Unit Oppervlaktebehandeling ter verbreding van het dienstenpakket zullen in 2019 worden afgerond. Bij de Business Units Zinkrecycling en Roostertechnologie worden vervangingsinvesteringen gedaan en wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de productiecapaciteit. ROTO verwacht dat de investeringen in 2019 gefinancierd kunnen worden uit de beschikbare kredietruimte en de bestaande kasstroom.

Na de afronding van het management development programma gaat ROTO door middel van de opgezette dashboards met centrale thema’s verdere invulling geven aan de strategische uitdagingen waar de Business Units voor staan.

De cultuurwaarden zoals ROTO deze heeft geformuleerd blijven een belangrijk ankerpunt voor de organisatie. ROTO wil herkend worden als een ondernemend familiebedrijf met commitment en passie waar betrouwbaarheid centraal staat. Met deze cultuurwaarden wil ROTO zich onderscheiden en blijvend van meerwaarde zijn voor haar stakeholders.

Uitgeest, 21 maart 2019

Directie Roto B.V.

Ger de Kwaasteniet, algemeen directeur

Tom van Lindert, financieel directeur

Verwachte gang van zaken

Ondanks dat er nog ruimte is voor verbetering, is 2018 een mooi jaar geworden. De directie van Roto B.V. bedankt dan ook alle ROTO medewerkers die met hun inzet en betrokkenheid hieraan hebben bijgedragen.

De eerste maanden van het nieuwe jaar geven het vertrouwen dat de uitdagende begroting 2019 realiseerbaar is, mits er zich geen extreme prijsontwikkelingen voor zink- en/of staal voordoen.

“Wij zien de toekomst van het familiebedrijf met vertrouwen tegemoet.

Tom van Lindert en Ger de Kwaasteniet

Hoewel de economische ontwikkeling in Europa afvlakt, zullen de ROTO bedrijven hier in 2019 nog van profiteren omdat de ROTO bedrijven veelal aan het eind van de (bouw)keten opereren. Het zelf produceren van strekmetaal past niet langer in de strategie van ROTO. Om die reden is in 2018 de verkoop van Métal Déployé, onderdeel van de Business Unit Strekmetaal, ingezet. Deze verkoop zal naar verwachting in 2019 worden afgerond, waarbij dankzij de strategische herpositionering van Métal Déployé een goede toekomst van het bedrijf gewaarborgd is.

Het boekjaar 2019 zal in het teken staan van het ontplooien van nieuwe initiatieven. Het investeringstraject bij de Business Unit Staal en staalbewerking en een investeringsplan van de Business Unit Oppervlaktebehandeling ter verbreding van het dienstenpakket zullen in 2019 worden afgerond. Bij de Business Units Zinkrecycling en Roostertechnologie worden vervangingsinvesteringen gedaan en wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de productiecapaciteit. ROTO verwacht dat de investeringen in 2019 gefinancierd kunnen worden uit de beschikbare kredietruimte en de bestaande kasstroom.

Na de afronding van het management development programma gaat ROTO door middel van de opgezette dashboards met centrale thema’s verdere invulling geven aan de strategische uitdagingen waar de Business Units voor staan.

De cultuurwaarden zoals ROTO deze heeft geformuleerd blijven een belangrijk ankerpunt voor de organisatie. ROTO wil herkend worden als een ondernemend familiebedrijf met commitment en passie waar betrouwbaarheid centraal staat. Met deze cultuurwaarden wil ROTO zich onderscheiden en blijvend van meerwaarde zijn voor haar stakeholders.

Uitgeest, 21 maart 2019

Directie Roto B.V.

Ger de Kwaasteniet, algemeen directeur

Tom van Lindert, financieel directeur