image

De Business Unit Oppervlaktebehandeling is gespecialiseerd in het thermisch verzinken van staal en het aanbrengen van beschermende poedercoatings op verzinkt staal, staal, aluminium en RVS. De combinatie van thermisch verzinken en poedercoaten biedt de meest duurzame bescherming in de strijd tegen corrosie van staal en zorgt er bovendien voor dat het materiaal er fraai uitziet. De Business Unit Oppervlaktebehandeling kan grote, brede en zware materialen thermisch verzinken en poedercoaten. Kleine stalen delen worden thermisch verzinkt in de centrifugeverzinkerij.

Terugblik

De Business Unit Oppervlaktebehandeling heeft in 2019 de uitdagende begroting gerealiseerd. Daarnaast heeft de organisatie duidelijke stappen gezet om de strategische doelen te realiseren. In 2019 is geïnvesteerd in de nieuwe XL-poedercoatbaan waarmee brede volumineuze materialen tot 2,30 meter gepoedercoat kunnen worden. Met deze nieuwe coatbaan kan Rotocoat alle thermisch verzinkte materialen in eigen huis poedercoaten.

In september is de XL poedercoatbaan in Wolvega in het bijzijn van klanten en relaties feestelijk geopend door drie generaties van de familie De Boer. De bezetting van de XL-poedercoatbaan laat duidelijk zien dat er behoefte was aan uitbreiding van het dienstenpakket.

In 2019 is de omzet met ruim 6% gestegen ondanks dat de zinkprijs een dalende tendens liet zien. Een mooi resultaat hetgeen aantoont dat de klanten zien dat de Rotocoat bedrijven betrouwbaar en snel zijn en de toegevoegde waarde leveren die ze verwachten. De bruto marge is gestegen met 2,8%-punt en is positief beïnvloed door een éénmalige bate als gevolg van een gedeeltelijke teruggave van de energiebelasting over de jaren 2017 tot en met 2019.

Vooruitblik

De uitdagingen voor de Business Unit Oppervlaktebehandeling liggen met name op HR-gebied. De belangrijkste HR thema’s zijn de vergrijzing van het personeelsbestand en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers om gezond en met plezier te blijven werken, ziekteverzuim en veiligheid. In het verlengde van deze thema’s heeft het management van de Business Unit ingezet op innovatie gericht op het verlichten van de werkomstandigheden, bij voorkeur door het inzetten van geautomatiseerde hulpmiddelen.

De stroomlijning van de operationele processen draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering waardoor de organisatie in staat is te profiteren van economische meewind. De uitdaging blijft om ook bij een dalende marktverwachting voor de bouw betrouwbaar en snel aan de klantvraag te blijven voldoen. De stikstofdiscussie en het PFAS-probleem hebben al een vertragend effect op de infrastructuur en de bouwsector. Ook het coronavirus zorgt voor een neerwaartse bijstelling van de economische prognoses.

“Innovatie staat hoog op de agenda.

Daarnaast staat het gebruik van gas voor het verzinkproces op de agenda. Om de hoeveelheid CO2 te verminderen dient het gebruik van fossiele brandstoffen te worden beperkt, maar er bestaat vooralsnog geen goed alternatief voor het verwarmen van zink tot 450oC. Innovatie staat daarom hoog op de agenda bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling.

Ook andere innovatieve ideeën, bijvoorbeeld het verminderen van de werkbelasting van medewerkers op de werkvloer, worden onderzocht. Met een ouder wordend personeelsbestand en de constatering dat de jeugd niet in de rij staat om het toch relatief zware verzink- en coatwerk uit te voeren, vraagt ook innovatief personeelsbeleid. De HR-aandachtsgebieden blijven onveranderd de vergrijzing en duurzame inzetbaarheid, het ziekteverzuim en de veiligheid. Door het opzetten van scholing en gerichte trainingen verwacht Rotocoat de medewerkers handvatten aan te reiken en een aantrekkelijke werkgever te blijven.

image
image

De Business Unit Oppervlaktebehandeling is gespecialiseerd in het thermisch verzinken van staal en het aanbrengen van beschermende poedercoatings op verzinkt staal, staal, aluminium en RVS. De combinatie van thermisch verzinken en poedercoaten biedt de meest duurzame bescherming in de strijd tegen corrosie van staal en zorgt er bovendien voor dat het materiaal er fraai uitziet. De Business Unit Oppervlaktebehandeling kan grote, brede en zware materialen thermisch verzinken en poedercoaten. Kleine stalen delen worden thermisch verzinkt in de centrifugeverzinkerij.

Terugblik

De Business Unit Oppervlaktebehandeling heeft in 2019 de uitdagende begroting gerealiseerd. Daarnaast heeft de organisatie duidelijke stappen gezet om de strategische doelen te realiseren. In 2019 is geïnvesteerd in de nieuwe XL-poedercoatbaan waarmee brede volumineuze materialen tot 2,30 meter gepoedercoat kunnen worden. Met deze nieuwe coatbaan kan Rotocoat alle thermisch verzinkte materialen in eigen huis poedercoaten.

In september is de XL poedercoatbaan in Wolvega in het bijzijn van klanten en relaties feestelijk geopend door drie generaties van de familie De Boer. De bezetting van de XL-poedercoatbaan laat duidelijk zien dat er behoefte was aan uitbreiding van het dienstenpakket.

In 2019 is de omzet met ruim 6% gestegen ondanks dat de zinkprijs een dalende tendens liet zien. Een mooi resultaat hetgeen aantoont dat de klanten zien dat de Rotocoat bedrijven betrouwbaar en snel zijn en de toegevoegde waarde leveren die ze verwachten. De bruto marge is gestegen met 2,8%-punt en is positief beïnvloed door een éénmalige bate als gevolg van een gedeeltelijke teruggave van de energiebelasting over de jaren 2017 tot en met 2019.

Vooruitblik

De uitdagingen voor de Business Unit Oppervlaktebehandeling liggen met name op HR-gebied. De belangrijkste HR thema’s zijn de vergrijzing van het personeelsbestand en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers om gezond en met plezier te blijven werken, ziekteverzuim en veiligheid. In het verlengde van deze thema’s heeft het management van de Business Unit ingezet op innovatie gericht op het verlichten van de werkomstandigheden, bij voorkeur door het inzetten van geautomatiseerde hulpmiddelen.

De stroomlijning van de operationele processen draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering waardoor de organisatie in staat is te profiteren van economische meewind. De uitdaging blijft om ook bij een dalende marktverwachting voor de bouw betrouwbaar en snel aan de klantvraag te blijven voldoen. De stikstofdiscussie en het PFAS-probleem hebben al een vertragend effect op de infrastructuur en de bouwsector. Ook het coronavirus zorgt voor een neerwaartse bijstelling van de economische prognoses.

“Innovatie staat hoog op de agenda.

Daarnaast staat het gebruik van gas voor het verzinkproces op de agenda. Om de hoeveelheid CO2 te verminderen dient het gebruik van fossiele brandstoffen te worden beperkt, maar er bestaat vooralsnog geen goed alternatief voor het verwarmen van zink tot 450oC. Innovatie staat daarom hoog op de agenda bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling.

Ook andere innovatieve ideeën, bijvoorbeeld het verminderen van de werkbelasting van medewerkers op de werkvloer, worden onderzocht. Met een ouder wordend personeelsbestand en de constatering dat de jeugd niet in de rij staat om het toch relatief zware verzink- en coatwerk uit te voeren, vraagt ook innovatief personeelsbeleid. De HR-aandachtsgebieden blijven onveranderd de vergrijzing en duurzame inzetbaarheid, het ziekteverzuim en de veiligheid. Door het opzetten van scholing en gerichte trainingen verwacht Rotocoat de medewerkers handvatten aan te reiken en een aantrekkelijke werkgever te blijven.

image