image

De Business Unit Roostertechnologie maakt roostertoepassingen op basis van klantspecifieke eisen. De product­mogelijkheden zijn legio waardoor er veel toepassingsmogelijkheden bestaan in de traditionele bouw, maar ook in de architectuur voor gevelbekleding, zonwering en afscheidingswanden. Enkele producten zijn vloerroosters, perfotreden, lamellen- en balkonroosters, strekmetaal, vlonderroosters, Artdeck® en JettyDeck. Deze unieke producten en specifieke toepassingen leveren een duurzame bijdrage aan architectonische oplossingen.

“Focus op kennis gedreven producten.

Terugblik

In 2019 laten zowel de omzet als de brutomarge een kleine daling zien ten opzichte van 2018. Voor een deel van het productsegment geldt dat de concurrentie toeneemt en louter prijs bepalend is voor het verkrijgen van de order. Dit geeft aan dat Staco zich versterkt moet richten op kennis gedreven producten en het aandragen van creatieve en inspirerende oplossingen. Zowel de Duitse als de Engelse groeimarkt blijven achter bij de verwachting. Dit is het gevolg van de onzekerheden rond de Brexit en wisselingen in de personele bezetting bij het Duitse verkoopkantoor.

Vooruitblik

De Business Unit Roostertechnologie zet verdere stappen naar nieuwe product-markt combinaties. De huidige markt voor het standaardmatige product wordt gekenmerkt door een hoge mate van prijsconcurrentie en past niet meer bij de missie van Staco. Het opereren in meerdere Europese landen brengt de uitdaging met zich mee aan te sluiten bij de ontwikkelingen die zich in elk afzetgebied voordoen.

Renovatieproject Belfort Mons

De éénduidige en daardoor herkenbare strategische marktbenadering vormt de basis voor het aansturen van de verkoopkantoren. De uitvoering van de strategie staat centraal. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om efficiencyverbeteringen te realiseren in het ERP programma. Dit project wordt in 2020 afgerond.

Strekmetaal blijft groeimarkt

Hoewel Roto B.V. in 2019 de productielocatie van strekmetaal in Frankrijk heeft verkocht aan een lokale partij, blijft strekmetaal wel onderdeel van het productportfolio van de Business Unit Roostertechnologie.

De omzet in 2019 voor de Business Unit Strekmetaal heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met eind mei 2019 toen de aandelen in Métal Déployé SAS zijn verkocht. De door Roto B.V. geïnitieerde strategische focus op architectuur heeft zijn vruchten afgeworpen: de deelneming heeft ook in de eerste maanden van 2019 een positief resultaat gerealiseerd. De vennootschap was vanaf begin 2008 actief onder de ROTO paraplu waardoor toch met enig weemoed afscheid is genomen van dit mooie bedrijf. Het ten opzichte van de netto vermogenswaarde gerealiseerde boekverlies van € 1,6 miljoen is in 2019 ten laste van het resultaat gebracht als resultaat uit deelnemingen.

Gepatenteerd Staco JettyDeck, meer info op jettydeck.nl

image
image

De Business Unit Roostertechnologie maakt roostertoepassingen op basis van klantspecifieke eisen. De product­mogelijkheden zijn legio waardoor er veel toepassingsmogelijkheden bestaan in de traditionele bouw, maar ook in de architectuur voor gevelbekleding, zonwering en afscheidingswanden. Enkele producten zijn vloerroosters, perfotreden, lamellen- en balkonroosters, strekmetaal, vlonderroosters, Artdeck® en JettyDeck. Deze unieke producten en specifieke toepassingen leveren een duurzame bijdrage aan architectonische oplossingen.

“Focus op kennis gedreven producten.

Terugblik

In 2019 laten zowel de omzet als de brutomarge een kleine daling zien ten opzichte van 2018. Voor een deel van het productsegment geldt dat de concurrentie toeneemt en louter prijs bepalend is voor het verkrijgen van de order. Dit geeft aan dat Staco zich versterkt moet richten op kennis gedreven producten en het aandragen van creatieve en inspirerende oplossingen. Zowel de Duitse als de Engelse groeimarkt blijven achter bij de verwachting. Dit is het gevolg van de onzekerheden rond de Brexit en wisselingen in de personele bezetting bij het Duitse verkoopkantoor.

Vooruitblik

De Business Unit Roostertechnologie zet verdere stappen naar nieuwe product-markt combinaties. De huidige markt voor het standaardmatige product wordt gekenmerkt door een hoge mate van prijsconcurrentie en past niet meer bij de missie van Staco. Het opereren in meerdere Europese landen brengt de uitdaging met zich mee aan te sluiten bij de ontwikkelingen die zich in elk afzetgebied voordoen.

Renovatieproject Belfort Mons

De éénduidige en daardoor herkenbare strategische marktbenadering vormt de basis voor het aansturen van de verkoopkantoren. De uitvoering van de strategie staat centraal. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om efficiencyverbeteringen te realiseren in het ERP programma. Dit project wordt in 2020 afgerond.

Strekmetaal blijft groeimarkt

Hoewel Roto in 2019 de productielocatie van strekmetaal in Frankrijk heeft verkocht aan een lokale partij, blijft strekmetaal wel onderdeel van het productportfolio van de Business Unit Roostertechnologie.

De omzet in 2019 voor de Business Unit Strekmetaal heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met eind mei 2019 toen de aandelen in Métal Déployé SAS zijn verkocht. De door Roto geïnitieerde strategische focus op architectuur heeft zijn vruchten afgeworpen: de deelneming heeft ook in de eerste maanden van 2019 een positief resultaat gerealiseerd. De vennootschap was vanaf begin 2008 actief onder de ROTO paraplu waardoor toch met enig weemoed afscheid is genomen van dit mooie bedrijf. Het ten opzichte van de netto vermogenswaarde gerealiseerde boekverlies van € 1,6 miljoen is in 2019 ten laste van het resultaat gebracht als resultaat uit deelnemingen.

Gepatenteerd Staco JettyDeck, meer info op jettydeck.nl

image