image

De Business Unit Zinkrecycling recyclet zinkassen, zinkschroot en andere zinkhoudende materialen van en voor de zinkverwerkende industrie. Het gerecyclede zinkmetaal wordt hergebruikt bij thermisch verzinken, messingproductie, zinkraffinage en de productie van zinkoxide, zinkpoeders en zinkchemicaliën.

Het recyclen van zink past uitstekend in een wereld die steeds meer oog krijgt voor het belang van duurzaamheid. Rezinal behoort tot de wereldtop in duurzame zinkrecycling van zinkassen, zinkschroot en andere zinkhoudende materialen.

Terugblik

De zinkprijsontwikkeling is een belangrijke factor in de markt waarin de Business Unit Zinkrecycling opereert. Rezinal volgt de prijzen voor het zink op de Londen Metal Exchange op de voet en constateert dat bij een relatief lage zinkprijs de aanvoer van ‘oud’-zink onder druk komt te staan en, om voldoende doorvoer in de fabriek te houden, juist een kostprijsverhogend effect heeft. Door de lagere zinkprijs is de omzet ruim 8% gedaald. De lagere omzet in combinatie met deels stijgende grondstofprijzen heeft tot gevolg dat de marge in 2019 met 3,1%-punt is gedaald ten opzichte van 2018.

“Rezinal behoort tot de wereldtop in duurzame zinkrecycling.

Vooruitblik

Rezinal focust onveranderd op een zo kostenefficiënt mogelijk operationeel proces. De vernieuwing van het ERP systeem en de afzuiging van rookvorming bij de ovens zijn investeringen die in gang zijn gezet en naar verwachting in 2020 worden afgerond. De investeringen dragen bij aan efficiëntere processen, betere informatie-uitwisseling met minder papiergebruik en verbetering van werkomstandigheden in de zinkproductiehal.

Het blijft belangrijk voor Rezinal om strategische allianties aan te gaan, nieuwe markten te verkennen en de fabriek optimaal te bezetten. Rekening houdend met de zinkprijsontwikkeling en de economische voorraadpositie maakt Rezinal gebruik van strategische hedge contracten om het risico in prijsfluctuaties deels af te dekken.

image
image

De Business Unit Zinkrecycling recyclet zinkassen, zinkschroot en andere zinkhoudende materialen van en voor de zinkverwerkende industrie. Het gerecyclede zinkmetaal wordt hergebruikt bij thermisch verzinken, messingproductie, zinkraffinage en de productie van zinkoxide, zinkpoeders en zinkchemicaliën.

Het recyclen van zink past uitstekend in een wereld die steeds meer oog krijgt voor het belang van duurzaamheid. Rezinal behoort tot de wereldtop in duurzame zinkrecycling van zinkassen, zinkschroot en andere zinkhoudende materialen.

Terugblik

De zinkprijsontwikkeling is een belangrijke factor in de markt waarin de Business Unit Zinkrecycling opereert. Rezinal volgt de prijzen voor het zink op de Londen Metal Exchange op de voet en constateert dat bij een relatief lage zinkprijs de aanvoer van ‘oud’-zink onder druk komt te staan en, om voldoende doorvoer in de fabriek te houden, juist een kostprijsverhogend effect heeft. Door de lagere zinkprijs is de omzet ruim 8% gedaald. De lagere omzet in combinatie met deels stijgende grondstofprijzen heeft tot gevolg dat de marge in 2019 met 3,1%-punt is gedaald ten opzichte van 2018.

“Rezinal behoort tot de wereldtop in duurzame zinkrecycling.

Vooruitblik

Rezinal focust onveranderd op een zo kostenefficiënt mogelijk operationeel proces. De vernieuwing van het ERP systeem en de afzuiging van rookvorming bij de ovens zijn investeringen die in gang zijn gezet en naar verwachting in 2020 worden afgerond. De investeringen dragen bij aan efficiëntere processen, betere informatie-uitwisseling met minder papiergebruik en verbetering van werkomstandigheden in de zinkproductiehal.

Het blijft belangrijk voor Rezinal om strategische allianties aan te gaan, nieuwe markten te verkennen en de fabriek optimaal te bezetten. Rekening houdend met de zinkprijsontwikkeling en de economische voorraadpositie maakt Rezinal gebruik van strategische hedge contracten om het risico in prijsfluctuaties deels af te dekken.

image