Financieel

De geconsolideerde omzet over 2019 is met € 10,6 miljoen gedaald tot € 183,6 miljoen (2018: € 194,2 miljoen). Deze daling is in belangrijke mate te verklaren door de verkoop van de Franse productielocatie van strekmetaal (€ 7,1 miljoen) en het lagere prijsniveau van het zink waardoor de omzet van de Business Unit Zinkrecycling over 2019 lager is dan over 2018.

Omzetontwikkeling 2015 - 2019

Als gevolg van hogere productievolumes is de omzet van de Business Unit Oppervlaktebehandeling gestegen. Ook de Business Unit Staal en staalbewerking waar de volumes zich met name door de verkoop van scheepsbouwpakketten positief ontwikkelden, laat een omzetstijging zien. Door de strategisch herpositionering valt de omzet van de Business Unit Roostertechnologie in vergelijking tot 2018 licht lager uit.

In 2019 is de bruto marge onder druk van met name de dalende zinkprijs uitgekomen op 13,6%, dit is 1,3%-punt lager dan over 2018. De margestijging bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling is het gevolg van de strategische focus die verder is ingebed in de organisatie. Bij de Business Units Roostertechnologie en Staal en staalbewerking staat de marge onder druk.

Bruto omzet resultaat (in € 1.000) 2015 - 2019

Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2019 bedraagt € 3,6 miljoen ten opzichte van € 7,6 miljoen over 2018. De daling wordt vooral verklaard door de margedaling. Het resultaat na belastingen wordt tevens beïnvloed door het interest resultaat, het resultaat deelnemingen waarin een bijzondere eenmalige post is opgenomen en het aandeel derden in het resultaat. Per saldo hebben deze mutaties een beperkt effect op het netto resultaat.

In 2019 is € 4,7 miljoen geïnvesteerd, € 0,4 miljoen meer dan in 2018 (€ 4,3 miljoen). De investeringen zijn veelal vervangingsinvesteringen, met uitzondering van de investering in de XL-poedercoatbaan in Wolvega en de investering in de verbetering van de productieomgeving bij Rezinal. Met de XL-poedercoatbaan is het dienstenpakket van Rotocoat verder verbreed en is in Wolvega een multi-dienstencentrum op het gebied van oppervlaktebehandeling ontstaan. Met de investering in een hypermodern afzuigsysteem bij de ovens kan Rezinal zich verder profileren als dé productielocatie voor duurzame zinkrecycling.

Investeringen (in € 1.000) 2015 - 2019

Financieel

De geconsolideerde omzet over 2019 is met € 10,6 miljoen gedaald tot € 183,6 miljoen (2018: € 194,2 miljoen). Deze daling is in belangrijke mate te verklaren door de verkoop van de Franse productielocatie van strekmetaal (€ 7,1 miljoen) en het lagere prijsniveau van het zink waardoor de omzet van de Business Unit Zinkrecycling over 2019 lager is dan over 2018.

Omzetontwikkeling 2015 - 2019

Als gevolg van hogere productievolumes is de omzet van de Business Unit Oppervlaktebehandeling gestegen. Ook de Business Unit Staal en staalbewerking waar de volumes zich met name door de verkoop van scheepsbouwpakketten positief ontwikkelden, laat een omzetstijging zien. Door de strategisch herpositionering valt de omzet van de Business Unit Roostertechnologie in vergelijking tot 2018 licht lager uit.

In 2019 is de bruto marge onder druk van met name de dalende zinkprijs uitgekomen op 13,6%, dit is 1,3%-punt lager dan over 2018. De margestijging bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling is het gevolg van de strategische focus die verder is ingebed in de organisatie. Bij de Business Units Roostertechnologie en Staal en staalbewerking staat de marge onder druk.

Bruto omzet resultaat (in € 1.000) 2015 - 2019

Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2019 bedraagt € 3,6 miljoen ten opzichte van € 7,6 miljoen over 2018. De daling wordt vooral verklaard door de margedaling. Het resultaat na belastingen wordt tevens beïnvloed door het interest resultaat, het resultaat deelnemingen waarin een bijzondere eenmalige post is opgenomen en het aandeel derden in het resultaat. Per saldo hebben deze mutaties een beperkt effect op het netto resultaat.

In 2019 is € 4,7 miljoen geïnvesteerd, € 0,4 miljoen meer dan in 2018 (€ 4,3 miljoen). De investeringen zijn veelal vervangingsinvesteringen, met uitzondering van de investering in de XL-poedercoatbaan in Wolvega en de investering in de verbetering van de productieomgeving bij Rezinal. Met de XL-poedercoatbaan is het dienstenpakket van Rotocoat verder verbreed en is in Wolvega een multi-dienstencentrum op het gebied van oppervlaktebehandeling ontstaan. Met de investering in een hypermodern afzuigsysteem bij de ovens kan Rezinal zich verder profileren als dé productielocatie voor duurzame zinkrecycling.

Investeringen (in € 1.000) 2015 - 2019

Financieel

De geconsolideerde omzet over 2019 is met € 10,6 miljoen gedaald tot € 183,6 miljoen (2018: € 194,2 miljoen). Deze daling is in belangrijke mate te verklaren door de verkoop van de Franse productielocatie van strekmetaal (€ 7,1 miljoen) en het lagere prijsniveau van het zink waardoor de omzet van de Business Unit Zinkrecycling over 2019 lager is dan over 2018.

Omzetontwikkeling 2015 - 2019

Als gevolg van hogere productievolumes is de omzet van de Business Unit Oppervlaktebehandeling gestegen. Ook de Business Unit Staal en staalbewerking waar de volumes zich met name door de verkoop van scheepsbouwpakketten positief ontwikkelden, laat een omzetstijging zien. Door de strategisch herpositionering valt de omzet van de Business Unit Roostertechnologie in vergelijking tot 2018 licht lager uit.

In 2019 is de bruto marge onder druk van met name de dalende zinkprijs uitgekomen op 13,6%, dit is 1,3%-punt lager dan over 2018. De margestijging bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling is het gevolg van de strategische focus die verder is ingebed in de organisatie. Bij de Business Units Roostertechnologie en Staal en staalbewerking staat de marge onder druk.

Bruto omzet resultaat (in € 1.000) 2015 - 2019

Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2019 bedraagt € 3,6 miljoen ten opzichte van € 7,6 miljoen over 2018. De daling wordt vooral verklaard door de margedaling. Het resultaat na belastingen wordt tevens beïnvloed door het interest resultaat, het resultaat deelnemingen waarin een bijzondere eenmalige post is opgenomen en het aandeel derden in het resultaat. Per saldo hebben deze mutaties een beperkt effect op het netto resultaat.

In 2019 is € 4,7 miljoen geïnvesteerd, € 0,4 miljoen meer dan in 2018 (€ 4,3 miljoen). De investeringen zijn veelal vervangingsinvesteringen, met uitzondering van de investering in de XL-poedercoatbaan in Wolvega en de investering in de verbetering van de productieomgeving bij Rezinal. Met de XL-poedercoatbaan is het dienstenpakket van Rotocoat verder verbreed en is in Wolvega een multi-dienstencentrum op het gebied van oppervlaktebehandeling ontstaan. Met de investering in een hypermodern afzuigsysteem bij de ovens kan Rezinal zich verder profileren als dé productielocatie voor duurzame zinkrecycling.

Investeringen (in € 1.000) 2015 - 2019