Gang van zaken

Het jaar 2019 is afgesloten met een enigszins teleurstellend resultaat. Ultimo 2019 werd het traditioneel sterke vierde kwartaal overschaduwd door afwaarderingen als gevolg van lagere staal- en zinkprijzen waardoor een eindsprint in het resultaat uitbleef.

2019 stond in het teken van de strategische focus van ROTO. Een belangrijke stap daarin was de verkoop van Métal Déployé, de in Frankrijk gevestigde productiefaciliteit van strekmetaal per ultimo mei 2019. Ondanks een redelijk succesvolle strategische herpositionering van het bedrijf met verandering van focus van industrie naar architectuur, werd het aanhouden van deze Franse deelneming van bescheiden omvang als te risicovol gezien. De aandelenverkoop laat in de geconsolideerde resultatenrekening over 2019 en de balanscijfers van Roto B.V. per ultimo boekjaar een daling van de omzet, een boekverlies op de verkoop en vermindering van het balanstotaal zien.

“Solvabiliteit stijgt van 56% naar 59%.

De omzet over 2019 bedraagt € 183,6 miljoen en is 5,4% lager dan de omzet van € 194,2 miljoen in 2018. Het geconsolideerde resultaat na belastingen bedraagt € 3,6 miljoen waarmee de solvabiliteit is uitgekomen op bijna 59%. De positieve kasstroom draagt bij aan deze ontwikkeling mede door een gematigd investeringsniveau in 2019 dat volledig uit eigen middelen is gefinancierd. Het opgebouwde fundament geeft ROTO de armslag om verdere stappen te zetten in versterking van haar strategische posities.

De cultuurwaarden van ROTO zijn onveranderd het uitgangspunt van waaruit de bestuurders de Business Units aansturen. Ondernemerschap, innovatie, commitment en passie zijn de basisvereisten waarin Roto B.V. de Business Units begeleidt om focus te houden op hun missie, visie en strategie.

Focus op KPI's

De aansturing vanuit Roto B.V. als betrokken investeringsmaatschappij is vormgegeven rondom de geïdentificeerde focusgebieden waarvoor relevante KPI’s zijn vastgesteld. De focusgebieden zijn financiën, duurzaamheid, innovatie, digitalisering, HRM, commercie en marketing waarbij in 2019 voor elk onderwerp KPI’s zijn gedefinieerd en uitgerold. Hiermee zijn de overkoepelende ROTO doelstellingen vastgelegd in het groepsdashboard aangevuld met de per Business Unit zelf vastgestelde doelstellingen. In 2019 hebben de Business Units geëxperimenteerd met de dashboards waardoor er meer aandacht is besteed aan duurzaamheid, innovatie, HRM en digitalisering. Een positieve ontwikkeling. Begin 2020 is het groepsdashboard over de Business Units uitgerold.

Gang van zaken

Het jaar 2019 is afgesloten met een enigszins teleurstellend resultaat. Ultimo 2019 werd het traditioneel sterke vierde kwartaal overschaduwd door afwaarderingen als gevolg van lagere staal- en zinkprijzen waardoor een eindsprint in het resultaat uitbleef.

2019 stond in het teken van de strategische focus van ROTO. Een belangrijke stap daarin was de verkoop van Métal Déployé, de in Frankrijk gevestigde productiefaciliteit van strekmetaal per ultimo mei 2019. Ondanks een redelijk succesvolle strategische herpositionering van het bedrijf met verandering van focus van industrie naar architectuur, werd het aanhouden van deze Franse deelneming van bescheiden omvang als te risicovol gezien. De aandelenverkoop laat in de geconsolideerde resultatenrekening over 2019 en de balanscijfers van Roto B.V. per ultimo boekjaar een daling van de omzet, een boekverlies op de verkoop en vermindering van het balanstotaal zien.

“Solvabiliteit stijgt van 56% naar 59%.

De omzet over 2019 bedraagt € 183,6 miljoen en is 5,4% lager dan de omzet van € 194,2 miljoen in 2018. Het geconsolideerde resultaat na belastingen bedraagt € 3,6 miljoen waarmee de solvabiliteit is uitgekomen op bijna 59%. De positieve kasstroom draagt bij aan deze ontwikkeling mede door een gematigd investeringsniveau in 2019 dat volledig uit eigen middelen is gefinancierd. Het opgebouwde fundament geeft ROTO de armslag om verdere stappen te zetten in versterking van haar strategische posities.

De cultuurwaarden van ROTO zijn onveranderd het uitgangspunt van waaruit de bestuurders de Business Units aansturen. Ondernemerschap, innovatie, commitment en passie zijn de basisvereisten waarin Roto de Business Units begeleidt om focus te houden op hun missie, visie en strategie.

Focus op KPI's

De aansturing vanuit Roto B.V. als betrokken investeringsmaatschappij is vormgegeven rondom de geïdentificeerde focusgebieden waarvoor relevante KPI’s zijn vastgesteld. De focusgebieden zijn financiën, duurzaamheid, innovatie, digitalisering, HRM, commercie en marketing waarbij in 2019 voor elk onderwerp KPI’s zijn gedefinieerd en uitgerold. Hiermee zijn de overkoepelende ROTO doelstellingen vastgelegd in het groepsdashboard aangevuld met de per Business Unit zelf vastgestelde doelstellingen. In 2019 hebben de Business Units geëxperimenteerd met de dashboards waardoor er meer aandacht is besteed aan duurzaamheid, innovatie, HRM en digitalisering. Een positieve ontwikkeling. Begin 2020 is het groepsdashboard over de Business Units uitgerold.