“De staal- en de zinkprijs laten een daling zien in 2019.

De marktontwikkeling van zowel de staal- als de zinkprijs hebben een negatief effect gehad op de resultaatontwikkeling. De zinkprijs is van US$ 2.425 aan het begin van 2019 na een aanvankelijke stijging, gedaald naar US$ 2.300 per ultimo van het boekjaar. In de eerste twee maanden van 2020 is de zinkprijs nog verder gedaald. De ontwikkeling van de zinkprijs heeft een direct tegengesteld effect op de cijfers van de Business Units Oppervlaktebehandeling en Zinkrecycling. Enerzijds heeft de dalende zinkprijs zijn weerslag op de kostprijs van de omzet door de lagere inkoopwaarde van het zink, terwijl anderzijds de omzet beïnvloed wordt door de ontwikkeling van de zinkprijs. De ontwikkelingen van de zinkprijs aan de London Metal Exchange (LME) worden op de voet gevolgd waarbij, uitzonderingen in geval van bijzondere prijsontwikkelingen daargelaten, een vaste inkoopstrategie wordt gevolgd..

LME zinkprijs per ton 2019

De staalprijs laat in 2019 een bijna stabiel neerwaartse trend zien. De onzekerheden op de mondiale markt voor staal zoals importheffingen, overproductie, afnemende economische groei in China en dalende autoverkopen, blijven voortduren. De onzekerheden in de staalprijsontwikkeling hebben een rechtstreeks financieel effect op de Business Units Staal en staalbewerking en Roostertechnologie. Dalende inkoopprijzen lijken positief voor de inkoopmarkt, maar door de toenemende prijsconcurrentie komen de marges extra onder druk te staan.

Marktprijsontwikkeling staal - kwarto plaat en warmgewalste rollen

Per ultimo van het boekjaar 2019 hebben de relatief lage staal- en zinkprijzen een nadelig effect op de resultaten van ROTO. De lagere prijzen gedurende het jaar hebben een nadelig effect op de omzet. Samen met incidentele posten in het boekjaar 2019 is het totale negatieve effect op het resultaat na belastingen € 3,5 miljoen. Door deze incidentele posten zijn de resultaten, met uitzondering van de Business Unit Oppervlaktebehandeling, lager uitgekomen dan begroot waarbij het totaal resultaat na belastingen voor 2019 uitkomt op € 3,6 miljoen (2018: € 7,6 miljoen).

“De staal- en de zinkprijs laten een daling zien in 2019.

De marktontwikkeling van zowel de staal- als de zinkprijs hebben een negatief effect gehad op de resultaatontwikkeling. De zinkprijs is van US$ 2.425 aan het begin van 2019 na een aanvankelijke stijging, gedaald naar US$ 2.300 per ultimo van het boekjaar. In de eerste twee maanden van 2020 is de zinkprijs nog verder gedaald. De ontwikkeling van de zinkprijs heeft een direct tegengesteld effect op de cijfers van de Business Units Oppervlaktebehandeling en Zinkrecycling. Enerzijds heeft de dalende zinkprijs zijn weerslag op de kostprijs van de omzet door de lagere inkoopwaarde van het zink, terwijl anderzijds de omzet beïnvloed wordt door de ontwikkeling van de zinkprijs. De ontwikkelingen van de zinkprijs aan de London Metal Exchange (LME) worden op de voet gevolgd waarbij, uitzonderingen in geval van bijzondere prijsontwikkelingen daargelaten, een vaste inkoopstrategie wordt gevolgd..

LME zinkprijs per ton 2019

De staalprijs laat in 2019 een bijna stabiel neerwaartse trend zien. De onzekerheden op de mondiale markt voor staal zoals importheffingen, overproductie, afnemende economische groei in China en dalende autoverkopen, blijven voortduren. De onzekerheden in de staalprijsontwikkeling hebben een rechtstreeks financieel effect op de Business Units Staal en staalbewerking en Roostertechnologie. Dalende inkoopprijzen lijken positief voor de inkoopmarkt, maar door de toenemende prijsconcurrentie komen de marges extra onder druk te staan.

Marktprijsontwikkeling staal - kwarto plaat en warmgewalste rollen

Per ultimo van het boekjaar 2019 hebben de relatief lage staal- en zinkprijzen een nadelig effect op de resultaten van ROTO. De lagere prijzen gedurende het jaar hebben een nadelig effect op de omzet. Samen met incidentele posten in het boekjaar 2019 is het totale negatieve effect op het resultaat na belastingen € 3,5 miljoen. Door deze incidentele posten zijn de resultaten, met uitzondering van de Business Unit Oppervlaktebehandeling, lager uitgekomen dan begroot waarbij het totaal resultaat na belastingen voor 2019 uitkomt op € 3,6 miljoen (2018: € 7,6 miljoen).