Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt binnen ROTO een steeds belangrijkere rol bij het nemen van dagelijkse operationele beslissingen. Meerdere ROTO bedrijven beschikken over het MVO-certificaat van de Metaalunie. Maar MVO houdt niet op bij het behalen van een certificaat. Om een duurzaam resultaat te bereiken moet bij iedere bedrijfsbeslissing een juiste afweging worden gemaakt tussen mens-, milieu- en bedrijfsbelang. Bij elke investering wordt nadrukkelijk gekeken naar de meest duurzame oplossing.

“ROTO voert KPI’s in op het gebied van duurzaamheid.

De ROTO producten en diensten dragen bij aan het MVO gedachtengoed zoals:

  • Cradle-to-cradle rooster dat volledig recyclebaar is. Staco wil in 2020 de status van Cradle-to-cradle Silver behalen.
  • Toepassing van roosters en strekmetaal in gevelbekleding voor een betere klimaatbeheersing in het gebouw. Dit zorgt voor energiebesparing.
  • Duurzame corrosiebescherming van staal door thermisch verzinken en Duplex systeem (verzinken plus poedercoaten) en mede hierdoor lagere onderhoudskosten.
  • Vervanging van een verzinkt product waarbij staal en zink teruggewonnen en hergebruikt worden.
  • Recycling van zink uit zinkassen en zinkschroot tot herbruikbaar zink. Dit leidt tot vermindering van afvalstromen en een lager energie- en waterverbruik dan bij de productie van primair zink uit ertsen.

Voor het kernthema Duurzaamheid zijn groepsbrede KPI’s geformuleerd waarvan de voortgang in 2020 op kwartaalbasis gevolgd gaat worden.

De afgelopen jaren zijn het gas- en elektraverbruik in kaart gebracht en is de CO2 productie binnen scope 1 en scope 2 gemeten. In 2019 heeft ROTO 23.633 ton CO2 geproduceerd: 0,9% minder dan in 2018.

ROTO sluit zich aan bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs maar dient verder te onderzoeken hoe haar Business Units in de komende 10 jaar een CO2 daling van 44% ten opzichte van 2019 kunnen realiseren. De sleutel ligt vooral in de verlaging van energieverbruik. De ontwikkeling naar de afbouw van laagcalorisch aardgas wordt nauwgezet gevolgd waarbij voor het energie-intensieve verzinkproces en zinkrecyclingproces bij de Business Units Oppervlaktebehandeling en Zinkrecycling op dit moment nog geen toereikende oplossingen voorhanden zijn

Binnen de bedrijfsautoregeling wordt de keuze voor een dieselauto ontmoedigd en de keuze voor een elektrische auto gestimuleerd. Er ontstaat steeds meer vraag naar de e-alternatieven en inmiddels is de eerste volledig elektrisch aangedreven bedrijfsauto in gebruik genomen. Door diesel aangedreven heftrucks zijn vervangen door elektrische en op kantoor en in de bedrijfshallen zijn ledlampen aangebracht. De plannen voor het plaatsen van zonnepanelen bij de locaties zijn in een vergevorderd stadium.

Op de verschillende locaties wordt aandacht besteed aan het scheiden van afval, zijn extra afvalbakken geplaatst en worden medewerkers aangespoord actief aan de afvalscheiding bij te dragen. Om het milieu te ontlasten wordt ook zoveel mogelijk papierloos gewerkt. De digitale verspreiding van nieuwsbrieven en de ROTOtaal en de digitale factuurverwerking (inkomend en uitgaand) gaan onverminderd door. Op de heftrucks worden tablets gebruikt om de werkprocessen digitaal te begeleiden en wordt de elektronische vrachtbrief ingezet.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt binnen ROTO een steeds belangrijkere rol bij het nemen van dagelijkse operationele beslissingen. Meerdere ROTO bedrijven beschikken over het MVO-certificaat van de Metaalunie. Maar MVO houdt niet op bij het behalen van een certificaat. Om een duurzaam resultaat te bereiken moet bij iedere bedrijfsbeslissing een juiste afweging worden gemaakt tussen mens-, milieu- en bedrijfsbelang. Bij elke investering wordt nadrukkelijk gekeken naar de meest duurzame oplossing.

“ROTO voert KPI’s in op het gebied van duurzaamheid.

De ROTO producten en diensten dragen bij aan het MVO gedachtengoed zoals:

  • Cradle-to-cradle rooster dat volledig recyclebaar is. Staco wil in 2020 de status van Cradle-to-cradle Silver behalen.
  • Toepassing van roosters en strekmetaal in gevelbekleding voor een betere klimaatbeheersing in het gebouw. Dit zorgt voor energiebesparing.
  • Duurzame corrosiebescherming van staal door thermisch verzinken en Duplex systeem (verzinken plus poedercoaten) en mede hierdoor lagere onderhoudskosten.
  • Vervanging van een verzinkt product waarbij staal en zink teruggewonnen en hergebruikt worden.
  • Recycling van zink uit zinkassen en zinkschroot tot herbruikbaar zink. Dit leidt tot vermindering van afvalstromen en een lager energie- en waterverbruik dan bij de productie van primair zink uit ertsen.

Voor het kernthema Duurzaamheid zijn groepsbrede KPI’s geformuleerd waarvan de voortgang in 2020 op kwartaalbasis gevolgd gaat worden.

De afgelopen jaren zijn het gas- en elektraverbruik in kaart gebracht en is de CO2 productie binnen scope 1 en scope 2 gemeten. In 2019 heeft ROTO 23.633 ton CO2 geproduceerd: 0,9% minder dan in 2018.

ROTO sluit zich aan bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs maar dient verder te onderzoeken hoe haar Business Units in de komende 10 jaar een CO2 daling van 44% ten opzichte van 2019 kunnen realiseren. De sleutel ligt vooral in de verlaging van energieverbruik. De ontwikkeling naar de afbouw van laagcalorisch aardgas wordt nauwgezet gevolgd waarbij voor het energie-intensieve verzinkproces en zinkrecyclingproces bij de Business Units Oppervlaktebehandeling en Zinkrecycling op dit moment nog geen toereikende oplossingen voorhanden zijn

Binnen de bedrijfsautoregeling wordt de keuze voor een dieselauto ontmoedigd en de keuze voor een elektrische auto gestimuleerd. Er ontstaat steeds meer vraag naar de e-alternatieven en inmiddels is de eerste volledig elektrisch aangedreven bedrijfsauto in gebruik genomen. Door diesel aangedreven heftrucks zijn vervangen door elektrische en op kantoor en in de bedrijfshallen zijn ledlampen aangebracht. De plannen voor het plaatsen van zonnepanelen bij de locaties zijn in een vergevorderd stadium.

Op de verschillende locaties wordt aandacht besteed aan het scheiden van afval, zijn extra afvalbakken geplaatst en worden medewerkers aangespoord actief aan de afvalscheiding bij te dragen. Om het milieu te ontlasten wordt ook zoveel mogelijk papierloos gewerkt. De digitale verspreiding van nieuwsbrieven en de ROTOtaal en de digitale factuurverwerking (inkomend en uitgaand) gaan onverminderd door. Op de heftrucks worden tablets gebruikt om de werkprocessen digitaal te begeleiden en wordt de elektronische vrachtbrief ingezet.