Personeel

Het gemiddeld aantal medewerkers van ROTO over 2019 is 808 FTE waarvan 459 in Nederland en 349 in het buitenland (2018: gemiddeld 835 FTE; waarvan 450 FTE in Nederland). Met name door de verkoop van Métal Déployé is het gemiddelde aantal FTE in het buitenland gedaald met 36 FTE ten opzichte van 2018. Bij de Business Unit Zinkrecycling is het aantal FTE met 5 toegenomen ten opzichte van 2018 en bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling met 12 FTE als gevolg van de toegenomen bedrijfsactiviteiten. Per ultimo boekjaar zijn 794 FTE (2018: 844 FTE) in dienst.

Bij gelijkblijvende aard en omvang van de activiteiten zal in 2020 het aantal medewerkers niet structureel veranderen omdat de verwachte autonome groei binnen de huidige capaciteit opgevangen kan worden.

Demografische verdeling in FTE

Opleiding

Het in 2017 gestarte centraal aangestuurde management development traject is in 2019 op individuele basis verder voortgezet. Daarnaast hebben medewerkers op individueel niveau specifieke trainingen gevolgd. Mede door het introduceren van een opleidingsbudget staan opleiding en training van medewerkers nadrukkelijker op de agenda.

Bij de Business Unit Roostertechnologie is de Staco academie weer druk bezocht. De Staco academie is een intern ontwikkeld opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers en voor medewerkers die hun kennis willen actualiseren.

Bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling zijn alle directe medewerkers van één Rotocoat locatie op hijscursus geweest, is een groep Poolse uitzendkrachten met een cursus Nederlands begonnen en zijn enkele leidinggevenden en kantoormedewerkers gestart met een training Thermisch Verzinken en Duplex systemen. Ook is bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling bij het bredere middenkader het Persoonlijk Ontwikkel Plan geïntroduceerd. Bij succes zal dit mogelijk verder uitgerold worden naar de andere Business Units.

“ROTO stimuleert opleiding van medewerkers.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage voor de ROTO bedrijven in 2019 is 6,0% (2018: 5,6%). Dit is ruim boven de ROTO ambitie van 4%. Door een relatief hoog ziekteverzuim bij Staco Polska en bij Rezinal is er wel een verschuiving zichtbaar tussen de Nederlandse en de buitenlandse bedrijven. Voor de in Nederland gevestigde productiebedrijven is het verzuimcijfer uitgekomen op 5,9%. De verzuimfrequentie blijft met 0,89 nagenoeg gelijk aan 2018. Dit betekent dat gemiddeld 1 op de 10 medewerkers zich gedurende het jaar niet ziek heeft gemeld.

Aandacht voor de medewerkers vanuit het management draagt bij aan een lager ziekteverzuim maar ook het stimuleren van gezond eten, meer bewegen en fietsen naar het werk kunnen actief bijdragen aan het beperken van het ziekteverzuim. De verzuimduur is in 2019 teruggelopen van gemiddeld 36,3 dagen naar 26,1 dagen. De verzuimduur wordt sterk negatief beïnvloed door Nederlandse medewerkers die onder de 104-weken loondoorbetalingsverplichting vallen. In het buitenland is de sociale wetgeving anders opgezet en geldt veelal een kortere loondoorbetalingsverplichting.

Het ziekteverzuimbeleid wordt onveranderd strikt opgevolgd waarbij reeds in een vroeg stadium aandacht wordt besteed aan de re-integratie en arbeidsmogelijkheden van de medewerker op de langere termijn. De huidige regelgeving in Nederland geeft onvoldoende mogelijkheden en lijkt in veel gevallen helaas zelfs averechts te werken om de problematiek adequaat aan te pakken. Alleen al de manier waarop juridisch invulling gegeven wordt aan de transitievergoeding geeft aan op welk pad de Nederlandse regelgeving zich begeeft. De doelstelling voor het ziekteverzuim blijft onveranderd 4,0% waarbij vooral de in Nederland gevestigde ROTO bedrijven een uitdaging hebben.

Personeel

Het gemiddeld aantal medewerkers van ROTO over 2019 is 808 FTE waarvan 459 in Nederland en 349 in het buitenland (2018: gemiddeld 835 FTE; waarvan 450 FTE in Nederland). Met name door de verkoop van Métal Déployé is het gemiddelde aantal FTE in het buitenland gedaald met 36 FTE ten opzichte van 2018. Bij de Business Unit Zinkrecycling is het aantal FTE met 5 toegenomen ten opzichte van 2018 en bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling met 12 FTE als gevolg van de toegenomen bedrijfsactiviteiten. Per ultimo boekjaar zijn 794 FTE (2018: 844 FTE) in dienst.

Bij gelijkblijvende aard en omvang van de activiteiten zal in 2020 het aantal medewerkers niet structureel veranderen omdat de verwachte autonome groei binnen de huidige capaciteit opgevangen kan worden.

Demografische verdeling in FTE

Opleiding

Het in 2017 gestarte centraal aangestuurde management development traject is in 2019 op individuele basis verder voortgezet. Daarnaast hebben medewerkers op individueel niveau specifieke trainingen gevolgd. Mede door het introduceren van een opleidingsbudget staan opleiding en training van medewerkers nadrukkelijker op de agenda.

Bij de Business Unit Roostertechnologie is de Staco academie weer druk bezocht. De Staco academie is een intern ontwikkeld opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers en voor medewerkers die hun kennis willen actualiseren.

Bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling zijn alle directe medewerkers van één Rotocoat locatie op hijscursus geweest, is een groep Poolse uitzendkrachten met een cursus Nederlands begonnen en zijn enkele leidinggevenden en kantoormedewerkers gestart met een training Thermisch Verzinken en Duplex systemen. Ook is bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling bij het bredere middenkader het Persoonlijk Ontwikkel Plan geïntroduceerd. Bij succes zal dit mogelijk verder uitgerold worden naar de andere Business Units.

“ROTO stimuleert opleiding van medewerkers.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage voor de ROTO bedrijven in 2019 is 6,0% (2018: 5,6%). Dit is ruim boven de ROTO ambitie van 4%. Door een relatief hoog ziekteverzuim bij Staco Polska en bij Rezinal is er wel een verschuiving zichtbaar tussen de Nederlandse en de buitenlandse bedrijven. Voor de in Nederland gevestigde productiebedrijven is het verzuimcijfer uitgekomen op 5,9%. De verzuimfrequentie blijft met 0,89 nagenoeg gelijk aan 2018. Dit betekent dat gemiddeld 1 op de 10 medewerkers zich gedurende het jaar niet ziek heeft gemeld.

Aandacht voor de medewerkers vanuit het management draagt bij aan een lager ziekteverzuim maar ook het stimuleren van gezond eten, meer bewegen en fietsen naar het werk kunnen actief bijdragen aan het beperken van het ziekteverzuim. De verzuimduur is in 2019 teruggelopen van gemiddeld 36,3 dagen naar 26,1 dagen. De verzuimduur wordt sterk negatief beïnvloed door Nederlandse medewerkers die onder de 104-weken loondoorbetalingsverplichting vallen. In het buitenland is de sociale wetgeving anders opgezet en geldt veelal een kortere loondoorbetalingsverplichting.

Het ziekteverzuimbeleid wordt onveranderd strikt opgevolgd waarbij reeds in een vroeg stadium aandacht wordt besteed aan de re-integratie en arbeidsmogelijkheden van de medewerker op de langere termijn. De huidige regelgeving in Nederland geeft onvoldoende mogelijkheden en lijkt in veel gevallen helaas zelfs averechts te werken om de problematiek adequaat aan te pakken. Alleen al de manier waarop juridisch invulling gegeven wordt aan de transitievergoeding geeft aan op welk pad de Nederlandse regelgeving zich begeeft. De doelstelling voor het ziekteverzuim blijft onveranderd 4,0% waarbij vooral de in Nederland gevestigde ROTO bedrijven een uitdaging hebben.