Robotisering en digitalisering

Mede door de extra impuls via de KPI’s in het dashboard voor innovatie en digitalisering worden mogelijkheden onderzocht om effectief robots in te zetten. Robotisering is niet meer weg te denken uit het productieproces waarbij de inzet op plaatsen van enig repeterend en/of zwaar lichamelijk werk leidt tot noodzakelijke arbeidsverlichting. De inzet van tilhulpmiddelen om de belasting van onze medewerkers verder te verminderen draagt bij aan onze doelstelling van verduurzaming van arbeid.

Maar robotisering vindt ook haar nut binnen de kantooromgeving. Zo is onlangs de eerste ‘virtuele-medewerker’ gestart. Deze robot verricht enkele administratieve taken met een repeterend karakter. Om de aangeschafte software verder te benutten vindt in 2020 verdere analyse van werkzaamheden met een repeterend karakter plaats.

ROTO Ideeënbus

ROTO stimuleert het indienen van ideeën. Daarom worden goede ideeën beloond met een premie of een aanmoedigingspremie. Jaarlijks wordt het winnende idee uitgelicht en wordt de winnaar in het zonnetje gezet. Aan de ideeënbus is een KPI gekoppeld om de innovatieve cultuur binnen ROTO verder te stimuleren. In 2020 wordt de aanmoedigingspremie verhoogd.

Goede ideeën worden beloond

De innovatieprijs voor het beste idee in 2019 is onlangs uitgereikt aan een medewerker van Staco Nederland. Voor dit winnende idee is zelfs een patent gevraagd en verkregen.

Overige personele zaken

Als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden worden gedragsregels met de werknemers overeengekomen. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in (beleids)reglementen en gedragscodes waaronder een op internet gepubliceerde ROTO gedragscode. Het gedrag met betrekking tot transparantie, verantwoording en integriteit is bekend bij de medewerkers waarbij het management dit vooral zelf ook consequent uitdraagt.

Roto B.V. past de bepalingen van het verlichte structuurregiem toe en heeft een Raad van Commissarissen (RvC) die sedert december 2019 bestaat uit drie personen. In december 2019 is namelijk afscheid genomen van één RvC lid. Een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen wordt nagestreefd en hieraan zal bij de eerstvolgende (her)benoeming wederom aandacht besteed worden. De directie van Roto B.V. is ongewijzigd.

Het resultaat van ROTO is mede afhankelijk van haar medewerkers. ROTO bedankt dan ook al haar medewerkers voor hun niet aflatende inzet, betrokkenheid, kritische houding, collegialiteit, flexibiliteit, humor en inspiratie.

“ROTO bedankt al haar medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid.

Robotisering en digitalisering

Mede door de extra impuls via de KPI’s in het dashboard voor innovatie en digitalisering worden mogelijkheden onderzocht om effectief robots in te zetten. Robotisering is niet meer weg te denken uit het productieproces waarbij de inzet op plaatsen van enig repeterend en/of zwaar lichamelijk werk leidt tot noodzakelijke arbeidsverlichting. De inzet van tilhulpmiddelen om de belasting van onze medewerkers verder te verminderen draagt bij aan onze doelstelling van verduurzaming van arbeid.

Maar robotisering vindt ook haar nut binnen de kantooromgeving. Zo is onlangs de eerste ‘virtuele-medewerker’ gestart. Deze robot verricht enkele administratieve taken met een repeterend karakter. Om de aangeschafte software verder te benutten vindt in 2020 verdere analyse van werkzaamheden met een repeterend karakter plaats.

ROTO Ideeënbus

ROTO stimuleert het indienen van ideeën. Daarom worden goede ideeën beloond met een premie of een aanmoedigingspremie. Jaarlijks wordt het winnende idee uitgelicht en wordt de winnaar in het zonnetje gezet. Aan de ideeënbus is een KPI gekoppeld om de innovatieve cultuur binnen ROTO verder te stimuleren. In 2020 wordt de aanmoedigingspremie verhoogd.

Goede ideeën worden beloond

De innovatieprijs voor het beste idee in 2019 is onlangs uitgereikt aan een medewerker van Staco Nederland. Voor dit winnende idee is zelfs een patent gevraagd en verkregen.

Overige personele zaken

Als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden worden gedragsregels met de werknemers overeengekomen. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in (beleids)reglementen en gedragscodes waaronder een op internet gepubliceerde ROTO gedragscode. Het gedrag met betrekking tot transparantie, verantwoording en integriteit is bekend bij de medewerkers waarbij het management dit vooral zelf ook consequent uitdraagt.

Roto B.V. past de bepalingen van het verlichte structuurregiem toe en heeft een Raad van Commissarissen (RvC) die sedert december 2019 bestaat uit drie personen. In december 2019 is namelijk afscheid genomen van één RvC lid. Een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen wordt nagestreefd en hieraan zal bij de eerstvolgende (her)benoeming wederom aandacht besteed worden. De directie van Roto B.V. is ongewijzigd.

Het resultaat van ROTO is mede afhankelijk van haar medewerkers. ROTO bedankt dan ook al haar medewerkers voor hun niet aflatende inzet, betrokkenheid, kritische houding, collegialiteit, flexibiliteit, humor en inspiratie.

“ROTO bedankt al haar medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid.