Verwachte gang van zaken

De gevolgen van het coronavirus zijn niet te overzien. In het bestuursverslag zijn de belangrijkste risico’s voor ROTO aangegeven. De onzekerheden over de impact en de duur van de noodzakelijke maatregelen maken het onmogelijk uitspraken te doen over de economische gevolgen voor mens en maatschappij.

Met een sterke solvabiliteit en liquiditeit is het financiële uitgangspunt van ROTO solide. Het management verwacht dan ook dat de organisatie de gevolgen van het virus, ondersteund door compensatiemaatregelen van de overheden, kan opvangen. De financiële gevolgen van de corona pandemie zullen een belangrijke impact hebben op de gang van zaken in 2020 en de verantwoording over het onderhavige boekjaar. Dit betekent ook dat de hieronder genoemde ontwikkelingen wellicht volledig overschaduwd zullen worden door de gevolgen van het coronavirus.

“SAMEN flexibel, SAMEN sterk!

De economische ontwikkeling wereldwijd, maar zeker in Europa, vlakt in 2020 door het coronavirus sterk af. De ROTO bedrijven merken dit met enige vertraging omdat de ROTO bedrijven vaak aan het eind van de (bouw)keten opereren. De handelsbeperkingen, de trend tot afnemende internationale samenwerking, het coronavirus en specifiek in Nederland het stikstof- en PFAS-beleid, stimuleren de economische groei bepaald niet.

De start in 2020 valt tegen door de verder dalende zinkprijs. Mede dankzij forse productiebeperkingen bij de fabrieken, blijven de staalprijzen vooralsnog op niveau. ROTO gaat verder met haar focus op duurzaamheid, innovatie, digitalisering, HRM, commercie en marketing en zal dit in 2020 intern en extern meer gaan uitdragen. Groepsbreed ontwikkelde KPI’s zorgen voor “meten is weten” en de gewenste intensievere aandacht voor deze onderwerpen. De maatschappelijke ontwikkelingen stimuleren ROTO om verder te gaan met dit beleid.

Tom van Lindert en Ger de Kwaasteniet

Het wordt een uitdaging om de begroting 2020 te realiseren. In deze begroting wordt uitgegaan van een positief resultaat, een afschrijvingsniveau van circa € 5,5 miljoen, een naar verwachting gelijkblijvend werkkapitaal en ruim voldoende cash flow om de geplande investeringen uit eigen middelen te financieren.

De Business Unit Oppervlaktebehandeling breidt in 2020 haar dienstenpakket uit en gaat in Wolvega een schopeerinstallatie bouwen. De plannen voor de volledige renovatie van de voorbehandeling van de verzinkerij in Heerhugowaard zullen in 2020 definitief vorm krijgen. De Business Unit Roostertechnologie rondt de verbetering van haar ERP programma af en zet, aansluitend bij haar strategische focus op Create and Inspire, de eerste stappen naar aanpassing van haar machinepark. De Business Unit Zinkrecycling rondt de investeringen in de vernieuwing van haar ERP systeem en de afzuiginstallatie bij de ovens af. De Business Unit Staal en staalbewerking werkt haar investeringsplan verder uit en zet stappen in modernisering van haar ERP pakket. Tevens zullen in 2020 circa 1.500 zonnepanelen op de hal in Uitgeest worden geplaatst.

Ger de Kwaasteniet

In 2019 heeft Ger de Kwaasteniet, CEO van Roto B.V., aangegeven dat het na een dienstverband van meer dan 30 jaar een goed moment is om het stokje over te dragen aan een opvolger. Naar verwachting zal in 2020 een nieuwe CEO worden aangesteld. De directie van Roto B.V., de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders werken eensgezind samen om dit proces goed te laten verlopen.

De cultuurwaarden zoals ROTO deze heeft geformuleerd blijven een belangrijk ankerpunt voor de organisatie. ROTO wil herkend worden als een ondernemend familiebedrijf met commitment en passie waar betrouwbaarheid centraal staat. Met deze cultuurwaarden wil ROTO zich onderscheiden en blijvend van meerwaarde zijn voor haar stakeholders.

Uitgeest, 27 maart 2020

Directie Roto B.V.

Ger de Kwaasteniet, algemeen directeur

Tom van Lindert, financieel directeur

Verwachte gang van zaken

De gevolgen van het coronavirus zijn niet te overzien. In het bestuursverslag zijn de belangrijkste risico’s voor ROTO aangegeven. De onzekerheden over de impact en de duur van de noodzakelijke maatregelen maken het onmogelijk uitspraken te doen over de economische gevolgen voor mens en maatschappij.

Met een sterke solvabiliteit en liquiditeit is het financiële uitgangspunt van ROTO solide. Het management verwacht dan ook dat de organisatie de gevolgen van het virus, ondersteund door compensatiemaatregelen van de overheden, kan opvangen. De financiële gevolgen van de corona pandemie zullen een belangrijke impact hebben op de gang van zaken in 2020 en de verantwoording over het onderhavige boekjaar. Dit betekent ook dat de hieronder genoemde ontwikkelingen wellicht volledig overschaduwd zullen worden door de gevolgen van het coronavirus.

“SAMEN flexibel, SAMEN sterk!

De economische ontwikkeling wereldwijd, maar zeker in Europa, vlakt in 2020 door het coronavirus sterk af. De ROTO bedrijven merken dit met enige vertraging omdat de ROTO bedrijven vaak aan het eind van de (bouw)keten opereren. De handelsbeperkingen, de trend tot afnemende internationale samenwerking, het coronavirus en specifiek in Nederland het stikstof- en PFAS-beleid, stimuleren de economische groei bepaald niet.

De start in 2020 valt tegen door de verder dalende zinkprijs. Mede dankzij forse productiebeperkingen bij de fabrieken, blijven de staalprijzen vooralsnog op niveau. ROTO gaat verder met haar focus op duurzaamheid, innovatie, digitalisering, HRM, commercie en marketing en zal dit in 2020 intern en extern meer gaan uitdragen. Groepsbreed ontwikkelde KPI’s zorgen voor “meten is weten” en de gewenste intensievere aandacht voor deze onderwerpen. De maatschappelijke ontwikkelingen stimuleren ROTO om verder te gaan met dit beleid.

Tom van Lindert en Ger de Kwaasteniet

Het wordt een uitdaging om de begroting 2020 te realiseren. In deze begroting wordt uitgegaan van een positief resultaat, een afschrijvingsniveau van circa € 5,5 miljoen, een naar verwachting gelijkblijvend werkkapitaal en ruim voldoende cash flow om de geplande investeringen uit eigen middelen te financieren.

De Business Unit Oppervlaktebehandeling breidt in 2020 haar dienstenpakket uit en gaat in Wolvega een schopeerinstallatie bouwen. De plannen voor de volledige renovatie van de voorbehandeling van de verzinkerij in Heerhugowaard zullen in 2020 definitief vorm krijgen. De Business Unit Roostertechnologie rondt de verbetering van haar ERP programma af en zet, aansluitend bij haar strategische focus op Create and Inspire, de eerste stappen naar aanpassing van haar machinepark. De Business Unit Zinkrecycling rondt de investeringen in de vernieuwing van haar ERP systeem en de afzuiginstallatie bij de ovens af. De Business Unit Staal en staalbewerking werkt haar investeringsplan verder uit en zet stappen in modernisering van haar ERP pakket. Tevens zullen in 2020 circa 1.500 zonnepanelen op de hal in Uitgeest worden geplaatst.

Ger de Kwaasteniet

In 2019 heeft Ger de Kwaasteniet, CEO van Roto B.V., aangegeven dat het na een dienstverband van meer dan 30 jaar een goed moment is om het stokje over te dragen aan een opvolger. Naar verwachting zal in 2020 een nieuwe CEO worden aangesteld. De directie van Roto B.V., de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders werken eensgezind samen om dit proces goed te laten verlopen.

De cultuurwaarden zoals ROTO deze heeft geformuleerd blijven een belangrijk ankerpunt voor de organisatie. ROTO wil herkend worden als een ondernemend familiebedrijf met commitment en passie waar betrouwbaarheid centraal staat. Met deze cultuurwaarden wil ROTO zich onderscheiden en blijvend van meerwaarde zijn voor haar stakeholders.

Uitgeest, 27 maart 2020

Directie Roto B.V.

Ger de Kwaasteniet, algemeen directeur Tom van Lindert, financieel directeur