image

De Business Unit Oppervlaktebehandeling is gespecialiseerd in het thermisch verzinken van staal en het aanbrengen van beschermende poedercoatings op verzinkt staal, staal, aluminium en RVS. De combinatie van thermisch verzinken en poedercoaten biedt de meest duurzame bescherming in de strijd tegen corrosie van staal en zorgt er bovendien voor dat het materiaal er fraai uitziet. De Business Unit Oppervlaktebehandeling kan grote, brede en zware materialen thermisch verzinken en poedercoaten. Kleine stalen delen worden thermisch verzinkt in de centrifugeverzinkerij.

Terugblik

Ook voor de Business Unit Oppervlaktebehandeling hebben de lockdown maatregelen invloed gehad op het productieniveau en de omzet. De bezetting lag op een lager niveau waardoor ook de marges licht zijn gedaald. Gedurende het jaar is wel weer herstel opgetreden. In eerste instantie is de flexibele schil van medewerkers afgebouwd, maar deze is in de loop van het jaar op meerdere locaties weer opgebouwd.

Onder het motto ’Betrouwbaar en Snel’ zetten alle medewerkers zich in om voor de klanten van Rotocoat de toegevoegde waarde te leveren die ze verwachten. Het is mooi te constateren dat klanten dat ook herkennen.

In 2020 zijn twee zinkpannen vervangen. Naar verwachting gaan deze nieuwe zinkpannen zeker drie jaar langer mee dan we tot nu gewend zijn en daalt ook het gasverbruik, wat past bij het duurzaamheidsstreven van ROTO. Tevens is in 2020 geïnvesteerd in een nieuwe schoopeerinstallatie waarmee het dienstenpalet verder is uitgebreid.

Vooruitblik

Stroomlijning van operationele processen draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering waardoor Rotocoat zich ook in het lastige covid-jaar 2020 goed staande houdt. De uitdaging blijft om ook in een dalende bouwmarkt, betrouwbaar en snel aan de klantvraag te blijven voldoen. De na-ijl effecten als gevolg van de covid-uitbraak, maar ook de effecten van de stikstofdiscussie en het PFAS-probleem zijn in de constructiemarkt al zichtbaar en worden in de laat cyclische bouwsector nog verwacht.

In het eerste kwartaal van 2021 zal opnieuw het tweejaarlijkse klantenonderzoek plaatsvinden. De uitkomsten worden gebruikt voor continue verbeteringen.

Bovenaan de duurzaamheidsagenda staat het gebruik van gas voor het verzinkproces. Om de hoeveelheid CO2- uitstoot te verminderen, zal het gebruik van fossiele brandstoffen omlaag moeten, maar er bestaat vooralsnog geen goed alternatief voor het verwarmen van zink tot 450°C. Mede daarom staat innovatie hoog op de agenda.

“Door gerichte scholing blijft Rotocoat een aantrekkelijke werkgever.

Een ouder wordend personeelsbestand en de constatering dat jongeren niet in de rij staan om het relatief zware werk uit te voeren, vraagt om innovatief personeelsbeleid. Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim en veiligheid blijven HR-speerpunten. Zo worden innovatieve ideeën zoals het gebruik van exo-skeletten voor het verminderen van de werkbelasting in pilots uitgeprobeerd. Ook biedt Rotocoat scholing en gerichte trainingen aan om Rotocoat medewerkers handvatten aan te reiken en een aantrekkelijke werkgever te blijven.

Voor de locatie Heerhugowaard zijn plannen gemaakt voor het vervangen van de voorbehandeling en tegelijkertijd enkele duurzaamheidsmaatregelen te realiseren voor het verminderen van de belasting van mens en milieu. Naar verwachting is de vernieuwde productielocatie begin 2022 operationeel.

image