image

De Business Unit Zinkrecycling recyclet zinkassen, zinkschroot en andere zinkhoudende materialen van en voor de zinkverwerkende industrie. Het gerecyclede zinkmetaal wordt hergebruikt bij thermisch verzinken, messingproductie, zinkraffinage en de productie van zinkoxide, zinkpoeders en zinkchemicaliën.

“Het recyclen van zink past uitstekend in een wereld die steeds meer oog krijgt voor het belang van duurzaamheid.

Het recyclen van zink past uitstekend in een wereld die steeds meer oog krijgt voor het belang van duurzaamheid. Rezinal behoort tot de wereldtop in duurzame zinkrecycling.

Terugblik

De zinkprijsontwikkeling is een belangrijke factor in de markt waarin de Business Unit Zinkrecycling opereert. Rezinal volgt de prijzen voor het zink op de Londen Metal Exchange dan ook op de voet. In 2020 is de zinkprijs, die eind 2019 al op een laag niveau lag, in eerste instantie verder gedaald en is na het eerste kwartaal van 2020 een opwaartse lijn ingezet. Al met al ligt de zinkprijs over het gehele jaar genomen op een lager niveau dan in 2019 waardoor zowel de omzet als de marges onder druk hebben gestaan. Het herstel van de zinkprijs in de loop van het jaar is ontoereikend om de negatieve effecten van het eerste deel van het jaar goed te maken.

In 2020 is Rezinal verder gegaan met de ontwikkeling van het ERP-pakket dat in 2021 volledig operationeel zal zijn. Daarnaast is de investering in de afzuiging van damp rondom de ovens afgerond.

Vooruitblik

Rezinal focust onveranderd op een zo kostenefficiënt mogelijk operationeel proces. De vernieuwing van het ERP systeem draagt hieraan bij door efficiëntere processen, betere informatie-uitwisseling met minder papier gebruik en verbetering van werkomstandigheden in de zinkproductiehal.

In de eerste maanden van 2021 laat de zinkprijs een stijgende trend zien.

Het blijft voor Rezinal belangrijk om strategische allianties aan te gaan, nieuwe markten te verkennen en de fabriek optimaal te bezetten. Rekening houdend met de zinkprijsontwikkeling en de economische voorraadpositie maakt Rezinal gebruik van strategische hedge contracten om het risico in prijsfluctuaties deels af te dekken.

Rezinal world leader in sustainable zinc recycling

image