Financieel

De geconsolideerde omzet over 2020 is met 20,3% gedaald tot € 146,4 miljoen (2019: € 183,6 miljoen). Dit is in belangrijke mate te verklaren door het lagere prijsniveau van het zink waardoor de omzet van de Business Unit Zinkrecycling over 2020 substantieel lager is dan over 2019. Ook in de Business Units Staal en staalbewerking, Roostertechnologie en Oppervlaktebehandeling zijn de effecten van de covid-crisis op de omzetontwikkeling evident zichtbaar.

Omzetontwikkeling 2016 - 2020

Door het lage zinkprijsniveau heeft ook de bruto marge in 2020 onder druk gestaan. Deze is in absolute zin gedaald met 13,8% tot € 21,6 miljoen, maar is procentueel 1,1%-punt hoger dan over 2019. De bruto margestijging bij de Business Unit Roostertechnologie is mede het gevolg van de strategische focus maar ook van de ontwikkeling van de staalprijs die begin 2020 op een dieptepunt lag. De bruto marges bij de Business Units Oppervlaktebehandeling en Staal en staalbewerking staan onder druk. Per saldo is de daling van het netto omzetresultaat van € 3,0 miljoen volledig toe te rekenen aan de margeontwikkeling.

Bruto omzet resultaat (in € 1.000) 2016 - 2020

Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2020 bedraagt € 3,4 miljoen ten opzichte van € 3,6 miljoen over 2019. De daling lijkt beperkt, echter het resultaat 2019 is beïnvloed door de afwaarderingen als gevolg van lagere staal- en zinkprijzen en een bijzondere eenmalige post onder resultaat deelnemingen.  

Investeren in de toekomst is en blijft belangrijk. In 2020 is € 5,5 miljoen geïnvesteerd (2019: € 4,7 miljoen). De investeringen zijn veelal vervangings­investeringen - waaronder de vervanging van twee zinkpannen. Tevens is in 2020 geïnvesteerd in een schoopeerinstallatie in Wolvega en verbetering van de productieomgeving bij Rezinal. Met de schoopeerinstallatie is het dienstenpakket van Rotocoat verder verbreed en is haar positie als multi-dienstencentrum op het gebied van oppervlaktebehandeling in Wolvega versterkt. Met de investering in een hypermodern afzuigsysteem bij de ovens kan Rezinal zich verder profileren als dé productielocatie voor duurzame zinkrecycling. Daarnaast is in Uitgeest geïnvesteerd in nieuwe snijmachines en zonnepanelen op het dak van de grote loods. Begin 2021 zijn de zonnepanelen feestelijk in gebruik genomen. Door de positieve kasstroom zijn de investeringen in 2020 volledig uit eigen middelen gefinancierd. Ook in 2021 worden enkele grote investeringstrajecten uitgevoerd.

Investeringen (in € 1.000) 2016 - 2020