Gang van zaken

Het jaar 2020 is gedomineerd door covid. Als je naar de maatschappelijke realiteit kijkt dan zijn er sectoren die als gevolg van de lockdown maatregelen aan de grond zitten terwijl andere bedrijven er de vruchten van plukken. ROTO kijkt terug op een middelmatig jaar. Gezien de uitdagingen waarmee ook wij in het afgelopen jaar te maken hadden zijn wij toch tevreden met een geconsolideerd resultaat na belastingen van € 3,4 miljoen (2019: € 3,6 miljoen). Zeker doordat het resultaat over 2019 enigszins teleurstellend was, mede door de afwaarderingen als gevolg van lagere staal- en zinkprijzen en een bijzondere eenmalige post in het resultaat deelnemingen. Na aanvankelijk nog een verdere daling herstelden de staal- en zinkprijzen zich in 2020. In combinatie met de onzekere situatie tijdens de covid-pandemie wordt het resultaat over 2020 dat nagenoeg gelijk is aan het resultaat van 2019 toch als positief ervaren.

2020 stond ook in het teken van de wisseling van de wacht: Ger de Kwaasteniet heeft na een ruim 30-jarig dienstverband zijn taken als CEO van ROTO per 1 januari 2021 overgedragen aan Ditmar Koster en is toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Ditmar Koster gaat verder op de ingeslagen weg en richt zich op de strategische focus van zowel ROTO als de afzonderlijke Business Units.

ROTO stuurt haar Business Units aan op basis van haar kernwaarden en kernthema’s en begeleidt de Business Units daarbij om focus te houden op hun missie, visie en strategie. De kernthema’s waarvoor KPI’s zijn vastgesteld zijn: veiligheid, mensen, duurzaamheid, marketing, commercie, digitalisering, innovatie en financiën.

Hiervoor zijn overkoepelende ROTO doelstellingen vastgelegd in het groepsdashboard en per Business Unit aangevuld met zelf vastgestelde specifieke doelstellingen. Sinds 2020 hebben de dashboards een centrale plaats in de gesprekken tussen ROTO en de Business Units. In 2021 zijn de kernwaarden en kernthema’s vertaald naar een nieuw ROTO Strategiehuis.

De marktontwikkelingen op zowel de staal- als de zinkmarkt laten flinke schommelingen zien. Aan het begin van het boekjaar is de zinkprijs US$ 2.300 en na een aanvankelijke stijging in januari volgt in de twee maanden daarna een scherpe daling tot US$ 1.774 om vervolgens weer gestaag door te stijgen naar US$ 2.724 per ultimo boekjaar. In de eerste twee maanden van 2021 is de zinkprijs na aanvankelijk een materiële daling weer verder gaan stijgen.

Deze ontwikkeling van de zinkprijs heeft daarbij een tegengesteld effect op de cijfers van de Business Units Oppervlaktebehandeling en Zinkrecycling. Enerzijds heeft de stijgende zinkprijs zijn weerslag op de kostprijs van de omzet door de hogere inkoopwaarde van het zink, terwijl anderzijds ook de omzet beïnvloed wordt door de ontwikkeling van die zinkprijs. De ontwikkelingen van de zinkprijs op de London Metal Exchange (LME) worden op de voet gevolgd waarbij een vaste inkoopstrategie wordt gevolgd.

LME zinkprijs per ton 2020

Bron LME