“ De mondiale markt voor staal is hevig in beweging.

De staalprijs laat in 2020 aanvankelijk nog een relatief vlak en licht dalend prijsverloop zien maar in het laatste kwartaal stijgen de prijzen fors. De mondiale markt voor staal is hevig in beweging. Onzekerheden als gevolg van de covid-pandemie hadden daarbij aanvankelijk een neerwaarts effect maar inmiddels stijgen de prijzen juist weer, mede als gevolg van steunmaatregelen.

De bewegingen in de staalprijsontwikkeling hebben een rechtstreeks financieel effect op de Business Units Staal en staalbewerking en Roostertechnologie. Het blijft een uitdaging om de stijgende inkoopprijzen volledig aan de klanten door te berekenen en op de inkoopmarkt is het steeds de vraag wat de juiste timing is: is er sprake van een blijvend stijgende vraag naar staal of gaat het om een tijdelijke opleving?

Marktprijsontwikkeling staal - kwarto plaat en warmgewalste rollen

Bron: NovioStaal - Staaljournaal

Eind 2020 hebben de relatief hogere staal- en zinkprijzen slechts een beperkt positief effect op de resultaten van ROTO en is het nadelig effect van de lagere prijzen gedurende het jaar op omzet en kostprijs omzet nog niet volledig goedgemaakt.