ROTO B.V. UITGEEST

Geconsolideerde balans per 31 december 2020 voor winstbestemming