Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

ROTO wil een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties door deze doelstellingen op te nemen in haar KPI’s en zich aan te sluiten bij SDG Nederland. De algemeen geformuleerde doelstellingen zijn daarbij vertaald in concrete acties waarbij doelstellingen ook zoveel mogelijk SMART zijn geformuleerd. Het management verwacht dat door de verdergaande integratie in het beleid van ROTO de aandacht voor de 17 SDG’s in het DNA verankerd kan worden.

Ook in 2021 ondernemen alle Business Units in het kader van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen acties, zoals het veiliger maken van de werkomgeving, het monitoren van energieverbruik, het opzetten van een mobiliteitsplan voor medewerkers, het inzetten van duurzame materialen als verpakkingsmiddel, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, het reduceren van geluid en het verder onderzoeken van verminderde fysieke belasting voor productiemedewerkers.

Goede doelen

ROTO draagt maatschappelijk betrokken organisaties een warm hart toe en geeft ieder jaar ongeveer 1% van haar jaarresultaat aan een aantal goede doelen. In 2020 heeft ROTO geld geschonken aan goede doelen die zich bezighouden met:

  • milieu: Ocean Cleanup;
  • bijdragen armoedebestrijding: Nationaal Fonds Kinderhulp;
  • gezondheid (onderzoek en preventie): Nationaal MS Fonds en Rookpreventie Jeugd;
  • onderwijs en leermiddelen voor kinderen in Afrika en Sri Lanka: Peuple du Monde, Edukans en Stichting Kalapuwa;
  • activiteiten voor zieke kinderen en hun gezinnen: Stichting Opkikker;
  • activiteiten voor kinderen met een beperking: Lilianefonds, Nationaal Fonds Sport Gehandicapten en Woongroep Uitgeest;
  • hertenkamp in Uitgeest.