Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt binnen ROTO een belangrijke rol.

ROTO is lid geworden van SDG Nederland, de Business Unit Roostertechnologie heeft als eerste roosterfabrikant het Cradle-to-Cradle Zilver certificaat ontvangen en meerdere ROTO bedrijven beschikken over het MVO-certificaat van de Metaalunie. MVO houdt niet op bij het behalen van een certificaat. Om een duurzaam resultaat te bereiken maken we bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen mens-, milieu- en bedrijfsbelang en bij elke investering wordt nadrukkelijk gekeken naar de duurzaamheid van de gekozen oplossing.

“Het Cradle-to-Cradle Zilver certificaat is een concreet resultaat van de MVO inspanningen van ROTO.

De ROTO manier van werken en de ROTO producten en diensten dragen bij aan MVO door:

  • vertaling van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de ROTO KPI’s;
  • volledige recyclebaarheid van een Cradle-to-Cradle roostertoepassing;
  • roosters en strekmetaal in gevelbekleding voor een betere klimaatbeheersing en energiebesparing in gebouwen;
  • duurzame corrosiebescherming van staal door thermisch verzinken en poedercoaten in een duplex systeem voor een lange levensduur en lagere onderhoudskosten;
  • recycling van een verzinkt product waarbij staal en zink teruggewonnen en hergebruikt worden;
  • recycling van zink uit zinkassen en zinkschroot tot herbruikbaar zink. Dit leidt tot vermindering van afvalstromen en een lager energie- en waterverbruik dan bij de productie van primair zink uit ertsen.

Het gas- en elektraverbruik is in kaart gebracht en de CO2-productie (scope 1 en scope 2) wordt doorlopend gemeten. In 2020 heeft ROTO 19.700 ton CO2 uitgestoten: circa 10% minder dan in 2019, waarbij de daling mede het directe gevolg is van de covid-crisis en een lager productievolume. Tegelijkertijd is er sprake van een minder goede efficiency, wat relatief gezien juist tot een hoger verbruik, dus juist meer CO2-uitstoot leidt.

ROTO sluit zich aan bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en zal dus verdergaande stappen zetten om te zorgen dat haar Business Units in de komende 9 jaar een CO2-daling van 40% ten opzichte van 2019 realiseren. De sleutel ligt vooral in verlaging van het energieverbruik en deels in het opwekken van de eigen energie. De afbouw van laagcalorisch aardgas wordt nauwgezet gevolgd waarbij voor het energie-intensieve verzinkproces en zinkrecyclingproces bij de Business Units Oppervlaktebehandeling en Zinkrecycling op dit moment nog geen andere volledig toereikende oplossingen voorhanden zijn.

De eerste 3.240 zonnepanelen zijn geplaatst

Binnen de bedrijfsautoregeling worden dieselauto’s inmiddels uitgesloten en de keuze voor een elektrische auto gestimuleerd. Er ontstaat steeds meer vraag naar de e-alternatieven, inmiddels zijn al meerdere volledig elektrisch aangedreven bedrijfsauto’s in gebruik genomen en is op elke locatie in Nederland een oplaadpunt voor elektrische auto’s aanwezig. Door diesel aangedreven heftrucks zijn vervangen door elektrische heftrucks en in de meeste kantoren en bedrijfshallen zijn ledlampen aangebracht. De eerste 3.240 zonnepanelen zijn geplaatst en eind februari 2021 in gebruik genomen. Tevens is het besluit genomen op een tweede locatie zonnepanelen te plaatsen. Voor de andere locaties worden plannen voor het plaatsen van zonnepanelen onderzocht.

Op de verschillende locaties wordt aandacht besteed aan het scheiden van afval, zijn extra afvalbakken geplaatst en worden medewerkers aangespoord actief aan de afvalscheiding bij te dragen. Om het milieu te ontlasten wordt ook zoveel mogelijk papierloos gewerkt. De digitale verspreiding van nieuwsbrieven, de (digitale) ROTOtaal en de digitale factuurverwerking (inkomend en uitgaand) gaan onverminderd door. Op de heftrucks worden tablets gebruikt om de werkprocessen digitaal te begeleiden en wordt de elektronische vrachtbrief ingezet. Ook in de fabrieken wordt meer en meer papierloos gewerkt.