Robotisering en digitalisering

Ook hier heeft het coronavirus zijn sporen nagelaten, maar dan vooral in positieve zin. Door de lockdown maatregelen van maart 2020 zijn in relatief korte tijd digitale thuiswerkplekken ingericht bij de medewerkers voor wie dat gezien de werkzaamheden mogelijk was. In eerste instantie ging het vooral om reguliere computer opstellingen van met name kantoorwerkplekken. In de loop van het jaar zijn ook de meer geavanceerde VDI-werkplekken voor tekenaars en werkvoorbereiders naar de cloud overgebracht zodat ook zij hun werk tijdens de tweede lockdown vanaf een andere werkplek hebben kunnen doen. De IT omgeving van ROTO heeft deze switch zonder noemenswaardige problemen mogelijk gemaakt. Daardoor is er voor de medewerkers die vanwege hun werkzaamheden of bijvoorbeeld hun thuissituatie wel fysiek op kantoor moeten of willen zijn voldoende ruimte om veilig en met inachtneming van de covidmaatregelen hun werk te doen.

Mede door de extra aandacht via de KPI’s in het dashboard voor innovatie en digitalisering worden initiatieven genomen en nieuwe mogelijkheden onderzocht om robots effectief in te zetten. Robotisering is niet meer weg te denken uit het productieproces waarbij de inzet bij repeterend en/of zwaar lichamelijk werk leidt tot noodzakelijke arbeidsverlichting. De inzet van tilhulpmiddelen om de belasting van medewerkers te verminderen draagt bij aan de verduurzaming van arbeid.

Ook in de kantooromgeving vindt robotisering plaats: in 2020 is de eerste ‘virtuele-medewerker’ gestart. Deze softwarerobot verricht enkele administratieve taken met een repeterend karakter. Door het covid-virus is het niet mogelijk geweest om nieuwe brainstorm sessies te houden maar zodra dat kan zal hier in 2021 verdere invulling aan worden gegeven.

ROTO Ideeënbus

ROTO stimuleert het indienen van ideeën. Daarom worden goede ideeën beloond met een premie of een aanmoedigingspremie. Jaarlijks wordt het winnende idee uitgelicht en wordt de winnaar in het zonnetje gezet. Aan de ideeënbus is een KPI gekoppeld om de innovatieve cultuur binnen ROTO verder te stimuleren. In 2020 is de aanmoedigingspremie verhoogd.

Goede ideeën worden beloond

De innovatieprijs voor het beste idee in 2020 is onlangs uitgereikt aan een medewerker van De Boer Snijbedrijf. Rotocoat Heerhugowaard heeft de meeste ideeën ingediend die met een (aanmoedigings)premie zijn beloond en heeft daarmee de ROTO Innovatieprijs 2020 gewonnen.

Overige personele zaken

Als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden worden gedragsregels met de medewerkers overeengekomen. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in (beleids)reglementen en gedragscodes, die op het eigen intranet gepubliceerd zijn. De gedragsregels met betrekking tot transparantie, verantwoording en integriteit zijn bekend bij de medewerkers waarbij het management dit zelf ook consequent uitdraagt.

De directie bestaat uit twee personen waarbij Ger de Kwaasteniet zijn taken als CEO van ROTO per 1 januari 2021 heeft overgedragen aan Ditmar Koster. Roto B.V. past de bepalingen van het verlichte structuurregime toe en heeft in 2020 een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit drie personen. Met ingang van 1 januari 2021 volgt Ger de Kwaasteniet, na zijn teruggetreden als CEO van ROTO, Tom de Boer op. Ook Heleen Cocu – Wassink is met ingang van 1 januari 2021 toegetreden tot de RvC. Heleen Cocu – Wassink heeft een achtergrond in Human Resources Management en Business Transformation. Dit betekent dat de RvC vanaf 1 januari 2021 uit vier leden bestaat. Met de benoeming van Heleen Cocu - Wassink is de wens voor meer diversiteit in de RvC in vervulling gegaan. Een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen wordt nagestreefd en hieraan zal bij de eerstvolgende (her)benoeming wederom aandacht besteed worden.

Het resultaat van ROTO is mede afhankelijk van haar medewerkers, in het afgelopen covid-jaar nog meer dan andere jaren. ROTO bedankt dan ook al haar medewerkers voor hun niet aflatende inzet en betrokkenheid, betrouwbaarheid, passie, kritische houding, humor, inspiratie, collegialiteit en flexibiliteit.

“ROTO bedankt al haar medewerkers voor hun inzet, betrokkenheid, collegialiteit en flexibiliteit.