Veiligheid: Safety-index

Veiligheid is het belangrijkste aandachtspunt voor het welzijn van medewerkers, met als uitgangspunt dat ieder ongeval te voorkomen is. Het voorkomen van ongelukken met verlet is van primair belang voor de medewerker zelf en door gebruik te maken van een Last Minute Risico Analyse (LMRA) wordt de medewerker gestimuleerd voortdurend te controleren of de werkomgeving veilig is. In diverse productiehallen hangen grote doeken om medewerkers eraan te herinneren de LMRA te gebruiken en geen risico te nemen, te zorgen voor voldoende werkruimte en een opgeruimde werkomgeving en elkaar aan te spreken op onveilig gedrag.

“Mindset veilig werken is cruciaal voor het welzijn van medewerkers.

Via de GSM-app kunnen de medewerkers eenvoudig ‘Gevaarlijke Situaties Melden’. De door de Business Unit Oppervlaktebehandeling geïntroduceerde GSM-app wordt ook ingezet bij de Business Unit Staal en staalbewerking.

Heftrucks zijn uitgerust met veiligheidsverlichting zodat medewerkers kunnen zien binnen welke lijnen ze niet mogen komen.

Instructiefoto’s veilig werken

Op de informatieborden en bij de werkplekken worden foto’s getoond van situaties met een potentieel ongevalsgevaar om medewerkers duidelijk te maken dat ook kleine vergissingen grote gevolgen kunnen hebben.

Safety-index

De doelstelling voor de Safety-index is in 2020 onveranderd 12 of lager. Doordat in totaal 22 veelal minder ernstige ongevallen met verzuim hebben plaatsgevonden is ROTO per ultimo 2020 uitgekomen op 17 (2019: 20). Daarmee is de doelstelling van 12 helaas nog niet gehaald. De laatste drie jaren is een dalende trend zichtbaar en voor 2021 is het doel gesteld op een safety-index van 10 of lager. De Business Unit Zinkrecycling heeft inmiddels al 10 kwartalen geen ongeval met verlet gekend.

In 2020 zijn in totaal 602 verletdagen (2019: 506) als gevolg van ongevallen geregistreerd. Dit komt neer op ongeveer 2,7 FTE die een volledig jaar niet aan het werk zijn. Met name in het laatste kwartaal van 2020 is het aantal verletdagen hoger dan in voorgaande kwartalen.

De conclusie blijft dat een verlaging van de Safety-index hoge prioriteit heeft. Het uiteindelijke doel blijft een Safety-index van 0.