Verslag van de Raad van Commissarissen over 2020

Het jaar 2020 staat voor de Raad van Commissarissen (RvC), naast de impact van het coronavirus en de strategische ontwikkeling, met name in het teken van de personele wisselingen. In ons vorige verslag is aangekondigd dat de RvC op zoek zou gaan naar een opvolger voor Ger de Kwaasteniet (CEO), die na een dienstverband van meer dan 30 jaar aangaf zijn functie te willen neerleggen. Wij zijn verheugd dat Ditmar Koster op 1 september 2020 in dienst is getreden en per 1 januari 2021 de functie als CEO in formele zin heeft overgenomen. Ditmar Koster heeft zich in de eerste maanden aan de zijde van Ger de Kwaasteniet ingewerkt en is voortvarend gestart onder andere met het verder ontwikkelen van de strategie van ROTO.

De RvC wil Ger de Kwaasteniet hierbij bedanken voor zijn tomeloze inzet voor ROTO. Hij heeft er mede voor gezorgd dat Roto nu te boek staat als toonaangevend familiebedrijf in de maakindustrie. De commissarissen zijn dan ook verheugd dat Ger de Kwaasteniet per 1 januari 2021 is toegetreden tot de RvC, waardoor zijn kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie. Ger de Kwaasteniet neemt de positie van Tom de Boer over, die per 1 januari 2021 uit de RvC is teruggetreden. De commissarissen willen ook de heer De Boer bedanken voor zijn enthousiasmerende rol die hij heeft gespeeld en ongetwijfeld als aandeelhouder nog zal blijven vervullen. De RvC is ook blij te kunnen mededelen dat Heleen Cocu-Wassink per 1 januari 2021 tot de RvC is toegetreden. Heleen Cocu-Wassink heeft een achtergrond in Human Resources Management en Business Transformation. De RvC ziet het als belangrijke aanvulling in het takenpalet om ook op het gebied van personeelsbeleid en personeelsontwikkeling toezicht te kunnen houden en het bestuur van Roto daarin bij te staan.

De RvC zal voorlopig tot en met 30 juni 2021 doorgaan met vier commissarissen waarna Rik van Thiel zal terugtreden en zijn functie als voorzitter zal overdragen.

“De huididige ontwikkelingen vragen om dynamisch toezicht en focus op strategie.

Vlnr: Rik van Thiel, Heleen Cocu-Wassink, Ger de Kwaasteniet en Coert Zachariasse

Naast de vier reguliere commissarissenvergaderingen, die in de loop van het jaar op digitale wijze zijn gehouden, hebben ook een aantal extra vergaderingen plaatsgevonden. Strategische thema’s zijn standaard onderwerpen op de reguliere agenda. In de extra vergaderingen is met name de strategische focus van Roto B.V. en haar Business Units aan de orde gekomen. Daarnaast is ook speciaal aandacht besteed aan veiligheid in de bedrijven, HRM en digitalisering. Ook de directeuren van Roto B.V. hebben deelgenomen aan de extra RvC vergaderingen. De RvC ziet deze extra vergaderingen als een waardevolle aanvulling op de reguliere vergaderingen.