Het wordt een uitdaging om de begroting 2021 te realiseren en realisatie is mede afhankelijk van de economische ontwikkelingen. In de begroting wordt uitgegaan van een positief resultaat, een afschrijvingsniveau van circa € 5,0 miljoen, een naar verwachting gelijkblijvend werkkapitaal en voldoende cash flow om de geplande investeringen uit eigen middelen te financieren.

De nieuwbouw van de voorbehandeling van de verzinkerij van Rotocoat Heerhugowaard wordt in 2021 gerealiseerd waarbij de planning is dat deze begin 2022 volledig operationeel is. Na de investeringen van de Business Unit Staal en staalbewerking wordt vol verwachting uitgekeken naar de resultaten. Het nieuw aan te schaffen ERP-pakket helpt om de doelen te realiseren. De Business Unit Roostertechnologie zet verdere stappen in het verbeteren van haar ERP programma en zet, aansluitend bij haar strategische focus op ‘Create and Inspire’, de eerste stappen naar aanpassing van het machinepark van Staco Nederland. De Business Unit Zinkrecycling verwacht volledig te kunnen profiteren van de investeringen die zijn gedaan in het vernieuwde ERP systeem en de afzuiging rond de zinkovens. Verdergaande digitalisatie in alle bedrijfsprocessen en vertaling hiervan naar de klanten is hun volgende speerpunt.

De kernwaarden van ROTO zijn verankerd in het Strategiehuis en vormen de basis voor de strategische en operationele sturing van de Business Units en ROTO als geheel. ROTO wil als ‘THE SUSTAINABLE COLOURFUL METAL FAMILY GROUP’ onderscheidend zijn in de markten waarin zij opereert. Het Strategiehuis wordt gedragen door het brede managementteam en wordt in 2021 uitgerold naar alle bedrijven en medewerkers. De interne communicatie is gericht op het uitdragen van de kernwaarden: we do what we say and we say what we do. Het familiebedrijf stimuleert de ondernemerszin van haar medewerkers, geeft vertrouwen en verwacht committent en passie. Graag wil ROTO daarop door haar stakeholders herkend worden en specifiek door haar klanten erkend worden als preferred supplier, met als motto: we have a lot of fun becoming world champions.

Tom van Lindert en Ditmar Koster

Uitgeest, 9 april 2021

Directie Roto B.V.

Ditmar Koster, algemeen directeur Tom van Lindert, financieel directeur